Nyt fra bestyrelsen - 1. november 2018

1. november 2018


By & Havns bestyrelse har på sit møde den 1. november 2018 behandlet sager om bl.a. følgende:

By & Havns arbejdsklausul opdateres for så vidt angår formuleringen om kæde­ansvar, således at den svarer til Københavns Kommunes arbejds­klausul.

Derudover drøftede og godkendte bestyrelsen sager om salg/udvikling og ind­ret­ning af lejemål. Disse vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

Der var endvidere møde i revisionsudvalget, som udgøres af den samlede besty­relse. Revisionsudvalget godkendte revisionsprotokollat og årsplan for revisions­udvalget for 2019.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206