Fire erhvervsgrunde sættes til salg i Nordhavn

10. december 2018

By & Havn sætter fire attraktive erhvervsgrunde i Nordhavn til salg. Det drejer sig om to grunde i den vestlige del af Århusgadekvarteret, som sælges samlet, samt to grunde på Trælastholmen.

Sammenlagt er der tale om 32.300 etagemeter byggemuligheder til erhvervsformål. By & Havn har valgt en proces, hvor vi anmoder potentielle investorer om at indsende interessetilkendegivelser, således at der kan indgås betingede salgsaftaler med de parter, som vurderes bedst at opfylde de samlede ønsker til de enkelte byggefelter.

By & Havn prioriterer tre grundlæggende kriterier:

  • Soliditet – tilsagn fra investor, soft letter e.l. fra bank eller tilsvarende solid finansieringskilde
  • Ambition – et arkitektonisk ambitiøst idéoplæg eller skitseprojekt
  • Kvalitet – en track record, der dokumenterer erfaring med lignende udviklingsprojekter af høj kvalitet

By & Havns udviklings- og salgsdirektør Michael Soetmann, siger:

”Vi har flere gange bedt potentielle investorer om at indsende interessetilkendegivelser for nye byggefelter. Ved at udbyde byggefelterne på denne måde, sikrer vi os, at de byggerier, der kommer i fremtiden, overholder en række kriterier, heriblandt at det er et arkitektonisk ambitiøst idéoplæg. Vi ser frem til at få en lang række spændende forslag til, hvordan disse erhvervsfelter i fremtiden kan se ud.”

Felter i Århusgadekvarteret Vest

Byggefelterne 2.01 og 2.02 i Århusgadekvarteret Vest udbydes samlet. I alt er etagearealet 8.000 m2. Grundene er beliggende ud til Kalkbrænderihavnsgade og Sundkrogsgade og med stor synlighed bl.a. fra Nordhavn s-togstation og nær den kommende Nordhavn metrostation, som åbner i begyndelsen af 2020. Med deres beliggenhed bliver de kommende erhvervsbyggerier porten til det livlige Århusgadekvarteret, hvor der allerede bor godt 2.000 mennesker og arbejder ca. 700. Kvarteret rummer bl.a. adskillige butikker, supermarkeder, restauranter og caféer.

Felter på Trælastholmen

De to byggefelter 3.04 (10.000 etagemeter) og 3.06 (14.300 etagemeter) på Trælastholmen ligger mellem den kommende kanal og den kommende metroplads foran Orientkaj metrostation. I det kompakte erhvervskvarter opføres bl.a. Østre landsrets nye byggeri og hotel Comwell Copenhagen Portside. Mod øst får medarbejderne i de kommende erhvervsbyggerier udsigt over Trælastkaj og Orientbassinet på den anden side af metrostationen.

By & havn har stor fokus på bæredygtighed i vores byudvikling. Derfor stilles der krav om, at byggerierne bæredygtighedscertificeres efter DGNB-systemet til minimum guld.

Fristen for at indsende interessetilkendegivelser er den 1. marts 2019.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206