Metropladser bliver Nordhavns visitkort

15. juni 2017

Ved årsskiftet 2019/2020 vil de første passagerer stå af og på Metroen i Nordhavn. De to første stationer får beliggenhed ved Nordhavn Plads nær Nordhavn Station og ved Trælastkaj. Nu er det besluttet, hvordan stationspladserne kommer til at se ud.

By & Havn har sammen med Metroselskabet og Københavns Kommune afholdt en konkurrence mellem de tre rådgivervirksomheder, som i forvejen er involveret i udviklingen af Indre Nordhavn. COBE, SLETH og Sangberg Architects (tidl. Polyform) har hver givet et bud på de to stationsforpladser samt hvordan en aktivitetsplads kan komme til at se ud. 

”Pladserne ved metroen er vigtige og centrale. Det er hér, man som beboer står af metroen og umiddelbart føler sig hjemme i sit lokalkvarter. For virksomhederne i området skal pladserne være effektive og overskuelige, og for besøgende skal de slå tonen an for hele arkitekturen og egenarten i de omkringliggende nordhavnskvarterer. Det har været en god konkurrence, og jeg ser frem til at følge færdiggørelsen både af metroen og af pladserne de næste par år,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn. 

Nordhavn plads og ’Det Grønne Loop’ (øverste illustration)
COBE arkitekter vandt konkurrencen om Nordhavn plads og Det Grønne Loop. Pladsen kommer til at fremstå markant med en rød teglbelægning, som viser pladsens tilknytning til ’Den røde by’ i Århusgadekvarteret. Samtidig foreslås det, at der plantes masser af træer både på pladsen og langs cykelstien Det Grønne Loop, som etableres langs metroens linjeføring og bliver Nordhavns kollektive hovedfærdselsåre. 

Trælastkaj / Orientkaj station
SLETH skal tegne den anden stationsplads ved Trælastkaj. Forslaget for det langstrakte byrum laver en nænsom opdeling af pladsen og skaber mulighed for cykelparkering og rekreative rum med tæt beplantning og udstrakte siddemuligheder ved vandet.

Aktivitetspladsen
Sangberg Arcitects og COBEs forslag til en aktivitetsplads under metroens højbane er valgt som grundlag for en videre udviklings- og inddragelsesproces. Tanken er, at aktivitetspladsen skal favne bredt og rumme tilbud til mange forskellige bruger- og aldersgrupper.

Fra Rådhuspladsen på otte minutter
”Vi glæder os til at tage imod de mange nye kunder, som skal til og fra Nordhavn med metroen. Når den ny metrolinje – den blå M4 - åbner ved årsskiftet 2019/2020 og bliver koblet med Cityringen og de store togstationer, vil passagererne få helt nye muligheder for at bevæge sig rundt i hovedstaden. Til den tid bliver det f.eks. muligt at komme til Nordhavn metrostation fra Rådhuspladsen på otte minutter. Og fra Frederiksberg metrostation på 12 minutter. Vi ser også frem til at finde nye veje til, at bylivet under og omkring højbanen ved Orientkaj Station kan få lov at udfolde sig,” siger kundedirektør Rebekka Nymark, Metroselskabet.

Metropladserne forventes anlagt samtidig med den planlagte testkørsel og færdiggørelse af metrolinjen i Nordhavn. Metropladserne forventes færdige primo 2020.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206