Kommentar: Kollegie i Nordhavn

2. juni 2017

TV Lorry bragte mandag den 29/5 et indslag om et muligt kollegiebyggeri i
Århusgadekvarteret. I indslaget hedder det bl.a., at By & Havn ’trodser’
lokalplanen for området. By & Havn vil gerne bidrage til, at debatten
baserer sig på fakta – derfor denne kommentar.

Baggrunden er, at By & Havn har indgået en salgsaftale med en investor om et byggefelt på Fortkaj. Byggefeltet kan ifølge aftalen bruges til ejerlejligheder af almindelig størrelse, men investoren ønsker i stedet at anvende byggefeltet til opførelse af et kollegie med i alt 277 kollegieboliger. By & Havn har vurderet projektet og har fundet, at det er et spændende byggeri – både når det gælder arkitekturen og anvendelsen. 

Kollegie kan bidrage til bylivet
Det er By & Havns holdning, at kollegier og ungdomsboliger er en vigtig del af et mangfoldigt boligudbud i bydelen. Et kollegie vil kunne bidrage til bylivet i dagtimerne, hvor mange af de øvrige beboere ikke er hjemme. Desuden er det fortsat en udfordring at rumme de mange unge mennesker, der ønsker at studere i København. Her ville et projekt i Århusgadekvarteret være et positivt bidrag.

Byggefeltet både bruges til bolig og erhverv ifølge lokalplanen. Den giver dog kun mulighed for at opføre op til 100 kollegieboliger i kvarteret. Da investorens projekt rummer 277 kollegieboliger, kan projektet ikke gennemføres inden for den eksisterende lokalplan.

Kollegie forudsætter et tillæg til lokalplanen
Københavns Kommune har for nylig vurderet, at projektet ikke kan gennemføres ved en dispensation men vil kræve et tillæg til lokalplanen. By & Havn har derfor anmodet Københavns Kommune om at der udarbejde et tillæg til lokalplanen, der muliggør kollegiebyggeriet. Lige nu venter By & Havn på svar fra Københavns Kommune. 

Byggefeltet kan også bruges til ejerlejligheder
Hvis Københavns Kommune ikke ønsker at muliggøre opførelsen af et kollegie, kan byggefeltet fortsat bruges til opførelse af fx ejerlejligheder. Uanset om der bygges ”familieboliger” eller kollegieboliger, bliver byggeriet på ca. 8.400 etagemeter og får bygningshøjder tilsvarende de øvrige nye karreer i Århusgadekvarteret, som det hele tiden har været planlagt. 

Investoren har forud for beslutningen om at fremme byggeriet undersøgt andre kollegier i København. Konklusionen har i den forbindelse været, at der er behov for en vis størrelse for at skabe et velfungerende kollegium. Hensynet er blandt andet at muliggøre sociale fællesskaber og understøtte faciliteter og services i form af vaskeri, cykelreparationer, træningsfaciliteter, morgenmadscafe, læsesal, studiegrupperum m.v. Det fællesskab er vanskeligt at opnå med kun 90 kollegieboliger, og er det ikke muligt at gennemføre det samlede projekt ønsker investoren derfor at planlægge ejerboliger på byggefeltet. 

Ligesom i andre boligejendomme i Århusgadekvarteret vil kollegiet få en husorden, der regulerer aktiviteterne i kollegiet, bl.a. anvendelsen af fællesarealer. Husordenen vil opstille nogle fælles regler, både af hensyn til beboerne på kollegiet samt naboerne til kollegiet.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206