Århusgadekvarteret - oppefra og nedefra

8. oktober 2015

Hovedparten af gader, stræder og promenader i Århusgadekvarteret står færdige og tegner med klare linjer fremtidens bolig- og erhvervsområde i Indre Nordhavn. Byrummene mellem de nye og de gamle bygninger begynder at opstå. Kig op og kig ned og gå med på opdagelse i bydelens mange detaljer. 

Gennem det seneste par år har By & Havn anlagt infrastruktur i Århusgadekvarteret, så forsyningsledninger og veje mm er etableret, når de nye beboere begynder at flytte ind. De store veje, Århusgade og Helsinkigade, den sydvendte Göteborg Plads og næsten alle stræder og promenader er færdige. Der er anlagt en ny kanal og to nye broer, som har omdannet Redmolen til en ø. 

By & Havn har fået produceret dronefilm fra Århusgadekvarteret, der viser kvarterets enorme dynamik.

I løbet af efteråret 2015 plantes træer på udvalgte steder i Århusgade, Helsinkigade, på Göteborg Plads, langs den nye Redmolekanal samt i ”lommeskoven” syd for Havnehuset, hvor de første beboere i Nordhavn allerede er flyttet ind.

Belægning i Århusgadekvarteret - klik på billedet for at se flere eksempler på infrastrukturens elementer.

Belægning i Århusgadekvarteret - klik på billedet for at se flere eksempler på infrastrukturens elementer.

Robuste materialer
”Materialerne og inventaret i Århusgadekvarteret skal understøtte havnens historie og egenart. Derfor er der valgt robuste materialer i god kvalitet, som ligger i tråd med havnens oprindelige karakter. Betonoverflader, støbejern, brosten, stål og hårdt træ er de gennemgående materialer i området. De tåler klimaet ved vandet, patinerer smukt og lever også op til de funktionelle behov i en levende bydel”, siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn.

Inventar i Århusgadekvarteret - klik på billedet for at se flere eksempler på infrastrukturens elementer.

Gang i byggeriet
Samtidig med infrastrukturarbejdet er mere end 1.000 nye boliger, nye erhvervslokaler og et parkeringshus også i fuld gang med at blive opført. Der bygges på 15 af kvarterets byggepladser, og der er dermed heftig aktivitet i hele området. Den intense byggeaktivitet betyder, at det nye kvarter hurtigt skyder i vejret, men det medfører også, at enkelte stræder og pladser først bliver anlagt på et senere tidspunkt. Det drejer sig blandt andet om Hamborg Plads, Sankt Petersborg Plads og lommeparken ved Antwerpengade, hvor der blandt andet skal være en legeplads. Dette arbejde forventes at blive igangsat inden for et par år. 

Belysning i Århusgadekvarteret - klik på billedet for at se flere eksempler på infrastrukturens elementer.

Adgang til Århusgadekvarteret
Metroselskabet er i fuld gang med at etablere metro til Nordhavn, og de karakteristiske grønne hegn dominerer bybilledet i den vestlige del af Århusgadekvarteret. Den midlertidige adgangsvej fra Sundkrogsgade til Southamptongade er nu blevet flyttet tilbage til det gamle T-kryds øst for PFA Pension, som tidligere var indkørslen til Frihavnen. Denne adgangsvej forventes at fungere, indtil der etableres en permanent vej mellem Sundkrogsgade og Helsinkigade i slutningen af Metroens anlægsperiode.

Følg med i trafikanvisninger på Nordhavns hjemmeside

Fakta: By & Havn udfører i Århusgadekvarteret:

Kabler i jorden:
3,5 km teletracé
1,0 km fjernkølrør
2,2 km vandrør
16,8 km el trækrør
2,3 km gas rør
3,4 km fjernvarmerør
12,8 km kloak

Belægning:
7700 m² asfalt
7000 m² beton
1000 m² brosten
27000 m² fliser

Andet:
130 færdselstavler inklusive undertavler
180 m spuns
750 m vej (inkl. 2x350 m. cykelsti)
200-250 træer
1350 m stræde
900 m promenade

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206