Ny aftale sikrer detailhandelen i Århusgadekvarteret

13. maj 2015

By & Havn har indgået en detailhandelsaftale med Nordic Real Estate Partners (NREP), der betyder, at kvarteret langs Århusgade bliver et intenst butiksstrøg
med et righoldigt udvalg af butikker og restauranter.

Allerede i forbindelse med arbejdet med masterplanen i Århusgadekvarteret formulerede By & Havn en detailhandelsstrategi for at sikre butiks- og restaurationslivet i kvarteret. Med den nye aftale mellem By & Havn og NREP føres strategien nu ud i livet.

”Det er en rigtig god dag. Den innovative samarbejdsaftale med NREP bekræfter, at strategien var rigtig tænkt dengang. Med NREP har By & Havn fået en samarbejdspartner med både kapital og indgående erfaring med drift og udvikling af detailhandelsområder,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen.

”En aftale som denne er ikke set før. I Århusgadekvarteret kombineres fordelene ved en handelsgade som fx Gl. Kongevej med hyggelige, selvstændige butikker og caféer – med fordelene ved butikscentret, der typisk har fælles ejerskab, et varieret mix af butikker, fælles markedsføring osv. Vi glæder os meget til at arbejde med Århusgadekvarterets detailhandel i de kommende år,” siger CIO Rasmus Nørgaard, NREP. 


Indflytning i Havnehuset den 30. april 2015. Butikslokaler i stueetagen. 

Udviklingen i Århusgadekvarteret er nu så langt, at de første beboere netop er flyttet ind i kvarteret. Al boligjord er for længst solgt til investorer, men i mange tilfælde har By & Havn tilbagekøbt stueetagerne til detailhandelsformål, når selskabet har solgt en byggeret til en investor. Desuden ejer By & Havn alle de ’gamle’ byggerier i Århusgadekvarteret, som stammer fra områdets tid som industri- og frihavnsområde.

Det nye selskab stiftes som et komplementaraktieselskab, hvor ejerandelene fordeles med 60% til NREP og 40% til By & Havn. By & Havn skyder således ca. 5.000 m2 lokaler i de ’gamle’ bygninger og ca. 8.000 m2 lokaler i nybyggerier ind i aftalen. Desuden er der en option på 5.000 m2 i nybyggerier fra den kommende lokalplan i Århusgadekvarteret Vest. 

Mens By & Havn bidrager med indskud af lokaler og ejendomme, bidrager NREP med indskud af kapital.


Den røde, stiplede linje markerer zonen for detailhandel, caféer og restauranter i Århusgadekvarteret. 

By & Havns ejendomme og lokaler ligger primært i stueetagerne, men hvor det er naturligt ift. byggeriet kan også 1. sal indskydes. Nye lokaler indskydes løbende, efterhånden som de modtages fra entreprenørerne, mens eksisterende ejendomme indskydes, når det er hensigtsmæssigt i forhold til istandsættelse, eksisterende anvendelse m.v.

Det samlede område forventes udviklet indenfor 5 – 7 år fra stiftelsen og vil på det tidspunkt andrage en værdi på 400 – 600 mio. kr. Dette beløb dækker det samlede projekt – altså 5.000 m2 i eksisterende bygninger samt 8.000 m2 i nye byggerier inklusiv optionen på 5.000 m2 i Århusgade Vest.


Visualisering af Harbour Park. Café på hjørnet. 

Aftalen er netop blevet tiltrådt af bestyrelserne både i By & Havn og i NREP, men der er ikke indgået konkrete aftaler med butiksejere og restauratører endnu. De første sonderinger viser dog stor interesse for at lokalisere butikker og spisesteder i Århusgadekvarteret.

”Visionen for området er, at det bliver et indkøbsområde med fokus på kvalitet og fødevarer,” forklarer Jens Kramer Mikkelsen. Han fortsætter:

”Der vil meget hurtigt ligge 1-2 supermarkeder. Derefter sker udviklingen løbende, og om fem-syv år forestiller jeg mig, at man kan ankomme til kvarteret - fx til den nye Metrostation – og så vil man først se de gamle, bevaringsværdige ejendomme, der er omdannet til handel med dagligvarer, designartikler og kvalitetsfødevarer. I en baggård er der måske indrettet små restauranter og værksteder, og i et større lokale ligger måske Nordhavns fødevaremarked. Langs Århusgade, som er kvarterets hovedstrøg, finder man et godt mix af butikker fra de store kæder og små butikker, der fx sælger briller, tøj og designartikler – fuldstændig ligesom i Nordre Frihavnsgade eller på Østerbrogade,” siger han.

”Butikker vil gerne ligge ved siden af andre butikker. Og jeg er overbevist om, at Århusgade vil tiltrække kunder både fra selve kvarteret men også fra Østerbro og endda længere væk fra bl.a. i kraft af Metrostationen, som jo ligger centralt i kvarteret,” siger Rasmus Nørgaard.


Visualisering af café i baggård i det eksisterende byggeri i Århusgadekvarteret.  

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206