Nu bygges der på Sundmolen

18. december 2015

Sundmolen er næste skud på stammen i udviklingen af Indre Nordhavn. Entreprenør M.J. Eriksson er allerede i gang med at anlægge infrastruktur, og developere står på spring til at bygge nye boliger med max. 60 meter til vandet. 

Nu hvor infrastrukturen i Århusgadekvarteret i vid udstrækning er anlagt, kan anlægsarbejdet fortsætte en tak længere nordpå. Et nyt lokalt kvarter med kanaler og et langt grønt bånd er på vej. Fire af fem byggefelter i første etape er solgt. 

Ny infrastruktur på Sundmolen
By & Havn har udbudt byggemodning af den vestlige del af Sundmolen. Entreprenør M.J. Eriksson A/S vandt entreprisen efter licitation og har allerede påbegyndt det omfattende arbejde med at anlægge den infrastruktur, der ligger mellem de gamle pakhuse og de nye boligbyggerier mv. Arbejder i to perioder
Arbejdet i denne entreprise vil blive udført over to perioder med en pause imellem. Første anlægsperiode løber over halvandet år indtil medio 2017. I denne periode skal der graves og lægges nye forsyninger af vand, varme, kloak, gas, strøm, telekabler osv. Der skal anlægges veje og promenader og forberedes til Sundmolens to nye kanaler. Der er allerede i løbet af sommeren 2015 blevet forberedt til en del af den vestligste kanal, der til sin tid vil forbinde Kronløbsbassinet med Kalkbrænderiløbet. Derudover etableres en ny kanal midt på Sundmolen, der vil forbinde Kronløbsbassinet med Orientbassinet.

Ved periodens udløb forventes hovedparten af området at være klar til indflytning med nye veje mm. Kanalerne vil være klargjort med spunsvægge til senere udgravning.

Herefter bliver anlægsarbejdet sat i bero ca. to et halvt år blandt andet af hensyn til det igangværende metrobyggeri, der færdiggøres i 2019.

I januar 2020 forventes anden anlægsperiode at blive indledt. Det følgende ca. halvandet år skal kanalerne udgraves og færdiggøres, syv broer etableres, og den vestlige del af ’Haverne’ skal anlægges. Haverne bliver et sammenhængende øst-vestgående forløb af grønne rum, tværs igennem Sundmolen. Det skaber et langstrakt, fælles, grønt ”gårdrum”, som ligger beskyttet mod vind. Byggemodningen forventes færdigt i løbet af sommeren 2021. 

Trafik
Trafikken til og fra Sundmolen vil blive påvirket af den omfattende byggeaktivitet. Sundmolen ligger stadig inden for Frihavnsområdet, og adgang til området sker via toldvagten på Containervej. Adgangsforholdene vil ændre sig løbende, efterhånden som metrobyggepladsen udvider mod nord. Det anbefales, at man holder sig opdateret på byggeriet og afledt trafik på www.nordhavnen.dk samt at man er opmærksom på skiltningen i området. Rift om byggegrunde
På Sundmolen vil de kommende beboere aldrig være mere end 60 meter fra en havnekant. Med denne helt unikke nærhed til vand bliver Sundmolen uden tvivl et attraktivt område for bolig og erhverv. Og de foreløbigt fem udbudte boligbyggefelter er da også enten solgt eller ved at blive det.

CASA A/S forventes at gå i jorden på byggefelt 5.03 i marts 2016. De købte byggeretten i samarbejde med CapMan Nordic Real Estate. I samme ombæring fik de option på to øvrige byggefelter – i alt op til 20.000 etagemeter boliger.  

Og i denne uge solgte By & Havn det vestligste af de fem felter (5.01) til Kuben Byg A/S, der regner med at opføre ca 6.000 etagemeter bolig i forlængelse af en arkitektkonkurrence. Kuben Byg A/S var i øvrigt de første til at købe byggegrund i Århusgadekvarteret, hvor de i maj i år åbnede Havnehuset for Nordhavns første beboere.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206