Konkurrence om Nordhavns første p-hus afgjort

5. marts 2014

Vinderen er nu fundet i den arkitektkonkurrence om Århusgadekvarterets første
p-hus, som By & Havn har afholdt i jagten på nytænkende idéer til, hvordan et
p-hus kan udformes. Dommerne lagde vægt på, at vinderen JAJA Architects har tegnet et p-hus, som styrker kvarterets identitet og bidrager aktivt til bylivet.

Byggeriet af de første boliger i Århusgadekvarteret er i fuld gang, inden længe står de første kontorer klar, og nu er kvarterets første parkeringsanlæg også et skridt nærmere sin realisering. By & Havn har gennemført en projektkonkurrence om p-husets facader og tagflade, hvor de tre arkitektfirmaer NORD Architects, Active City Transformation og JAJA Architects var indbudt til at deltage. Alle tre bidrog med gode og stærke forslag til p-husets udformning.

Opgaven var at skabe et p-hus, der styrker områdets grønne identitet og byliv. I konkurrencen blev der derfor både lagt vægt på, at p-huset skulle skabes med en udpræget grøn karakter, og at tag og facader skulle nytænkes, så tagfladen bliver tilgængelig og inviterer kvarterets beboere og besøgende til ophold. 

”At aktivere tag og facader ligger i naturlig forlængelse af Århusgadekvarterets kompakte bykvarter med fokus på det fælles byliv. Ambitionen er, at Århusgadekvarteret får et p-hus, som selvfølgelig forsyner området med parkeringspladser, men samtidig bidrager til bymiljøet med grønne facader og en tagflade, hvorfra man har en fabelagtig udsigt, og hvor højden giver et ekstra sus - om man så leger eller motionerer. Et p-hus, som tilbyder et nyt slags rum for oplevelser i byen,” siger Rita Justesen, chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn.

Den røde tråd
Vinderen af konkurrencen er JAJA Architects, som har tegnet et rødt p-hus med en struktur af plantekasser, som strækker sig rundt på alle husets facader og en gennemgående rød tråd, som binder facade og tag sammen. 

Den røde tråd introduceres allerede ved foden af trappen, hvor det røde gelænder bogstavelig talt tager den besøgende i hånden og fører ham eller hende fra gadeplan langs trappen, til taget og gennem et aktivitetslandskab, hvor tråden bliver til skulpturer, der byder på leg og oplevelser.

Projektets grønne karakter med de mange plantekasser på facaderne vil styrke Århusgadekvarterets grønne identitet, og taget vil blive et byrum med en helt anden karakter end pladser og promenader.

Det aktive tag kan indrettes med legeredskaber for børn i enhver alder, men også med fokus på teenageres udfordrende street-aktiviteter eller som decideret træningsbane for motionister - foreningsbaserede såvel som uorganiserede.

Vinderforslaget fra JAJA Architects lægger desuden op til, at p-huset farves i en rød nuance, der refererer til de mange røde byggerier i Århusgadekvarteret. 

”Den gode by er en levende by med rekreative muligheder for både beboere og besøgende. Kvaliteten skal være høj, og derfor er det også naturligt at tænke i at bygge p-huse, som kan mere end bare at være p-hus. Som inviterer til overraskende oplevelser og bliver en naturlig forlængelse af byrummet,” siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn.

P-huset vil kunne rumme ca. 500 biler, og i p-husets stueetage skal der desuden etableres en butik på ca. 1000 m2 samt en nærgenbrugsstation på ca. 400 m2.

P-huset sendes i løbet af de kommende måneder i udbud, og det forventes, at det vil stå færdigt i efteråret 2015.

Læs mere om Århusgadekvarteret.


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206