Frikvarteret

Status: Solgt
Byggeret: 6.782 em2

Tetris har omskabt gamle pakhuse og erhvervslokaler til gårdhavehuse, rækkehuse og en seks etagers boligejendom.

Bydel:
Kvarter:
Status: Solgt
Byggeret: 6.782 em2

Anvendelse: Bolig
Lokalplan: 463 med tillæg 1-3/31.05.2018

Køber: Tetris og NREP
Byggeri: http://frikvarteret.nu/
Arkitekt: Polyform Arkitekter
Byggeperiode: 2014-2016

Beskrivelse

Ejendomsselskabet Tetris har omdannet nogle af Århusgadekvarterets eksisterende pakhuse til 13 gårdhavehuse og 10 rækkehuse og en seks etagers ejendom med i alt 15 lejligheder. 

Ombygningen af de eksisterende bygninger sker med respekt for områdets historie og særlige stemning. Byggeriet har fået navnet Frikvarteret.


Gårdhavehusene bliver på 105 - 153 kvadratmeter og får gårdhaverum med græs, solterrasser, store vinduespartier, pudsede facader og grønne tage. 

Rækkehusene bliver på 141 - 181 kvadratmeter og får rødpudsede facader, så der er synergi mellem de restaurerede byginger i kvarteret og rækkehusenes moderne udtryk med store vinduespartier og skodder af træ. 

På hjørnet mellem Billedvej og Århusgade kommer lejlighedsbyggeriet 'Det grønne hjørne'. Navnet skyldes, at facaden bliver beklædt med wirenet, hvor bl.a. Vildvin og blåregn med tiden skal klatre op af bygningens facade. ​

Om kvarteret

Århusgadekvarteret afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet. Netop nu forandres området til Indre Nordhavns første bykvarter med plads til ca. 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser. 


Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter. Kvarterets karakter bygger på områdets lange historie og stærke identitet – Havnens historie og kvaliteterne ved den nære relation til vandet. Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid. Århusgadekvarteret står på skuldrene af denne fortælling, og store dele af karakteren bevares selvom området omskabes til et blandet byområde. 

Med sine små gader og stræder, kontraster, fortætninger og forskellige udtryk, forskudte og asymmetriske pladsdannelser karreer sammensat af flere enheder, variation i facaderne og med et tungt, solidt udtryk er Århusgadekvarteret en moderne fortolkning af Københavns eksisterende kvarterer. 


Den lave, tætte bystruktur beskytter mod vind og lader solen nå helt ned på pladser og i gader. Koncentrationer af butikker og andre udadvendte funktioner som restauranter og cafeer, større pladser med mulighed for marked, koncerter og andre arrangementer, mindre pladser af lokal kolorit samt rekreative aktiviteter ved, på og i vandet giver mange uformelle mødesteder i kvarteret og understøtter en levende og interessant by. 

Havnens tyngde og internationale dimension kan stadig fornemmes i området, selvom erhvervshavnen flytter længere mod nordøst. I stedet vil Metro, supercykelsti, nye moderne kontor- og boligbyggerier skyder frem og naturligt vil sætte sit præg på området.Om bydelen

Vand på tre sider. Ved indsejlingen til København og Danmarks største lystbådehavn. Mellem Hellerup og Langelinie. Nabo til det smukke Østerbro. Et utroligt potentiale for København. Det er Nordhavn.

Kontakt By & Havn

Nordre Toldbod 7
T: 3376 9800
E: info@byoghavn.dk
I: byoghavn.dk


Bemærk at By & Havn sælger byggegrunde i Københavns nye bydele. Selskabet sælger ikke boliger. Vi henviser til investoren og/eller ejendomsmægleren.

Lignende arealer

Byggefelt 1.11

Byggefelt 1.13