Orienten

Status: Solgt
Byggeret: 13.904 em2

Boligselskabet Domea København og Domea.dk står bag det kommende almene byggeri, Orienten.

Bydel:
Kvarter:
Status: Solgt
Byggeret: 13.904 em2

Anvendelse: Bolig
Lokalplan: 463 med tillæg 1-3/31.05.2018

Køber: Domea
Byggeri:
Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter, KHS Arkitekter, Bang og Linnet Landskab
Byggeperiode: 2017-2019

Beskrivelse

Boligselskabet Domea København og Domea.dk står bag det kommende byggeri, Orienten, der består af 134 almene boliger midt i Århusgadekvarteret. Byggeriet er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter og KHS Arkitekter, og ambitionen er at forene høj arkitektonisk kvalitet og lav husleje.

Orientens 134 boliger er fordelt på 100 familieboliger, 10 små, såkaldte ’billige boliger’ samt 24 servicelovboliger, der er specifikt indrettet til borgere med særlige behov.

I forbindelse med boligerne etableres grønne fællesarealer i vekslende størrelser, som skal understøtte beboernes forskellige behov med alt fra nyttehaver og legearealer til udekøkkener og tørrestativer. Desuden står Københavns Kommune bag en kommende integreret daginstitution med tilhørende legeplads.I den del af byggeriet, der vender ud mod Århusgade, indrettes butikker og restauranter i stueplan som en del af den detailhandelsaftale, der er indgået mellem By & Havn og NREP.

Karréen bliver bæredygtighedscertificeret efter den nye DGNB-standard og vil fremstå som selvstændige bygninger med forskellige facadebeklædninger og detaljering. Bygningerne beklædes med tegl og plademateriale i røde, brunlige og grålige toner, som er Århusgadekvarterets særkende.

Om kvarteret

Århusgadekvarteret afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet. Netop nu forandres området til Indre Nordhavns første bykvarter med plads til ca. 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser. 


Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter. Kvarterets karakter bygger på områdets lange historie og stærke identitet – Havnens historie og kvaliteterne ved den nære relation til vandet. Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid. Århusgadekvarteret står på skuldrene af denne fortælling, og store dele af karakteren bevares selvom området omskabes til et blandet byområde. 

Med sine små gader og stræder, kontraster, fortætninger og forskellige udtryk, forskudte og asymmetriske pladsdannelser karreer sammensat af flere enheder, variation i facaderne og med et tungt, solidt udtryk er Århusgadekvarteret en moderne fortolkning af Københavns eksisterende kvarterer. 


Den lave, tætte bystruktur beskytter mod vind og lader solen nå helt ned på pladser og i gader. Koncentrationer af butikker og andre udadvendte funktioner som restauranter og cafeer, større pladser med mulighed for marked, koncerter og andre arrangementer, mindre pladser af lokal kolorit samt rekreative aktiviteter ved, på og i vandet giver mange uformelle mødesteder i kvarteret og understøtter en levende og interessant by. 

Havnens tyngde og internationale dimension kan stadig fornemmes i området, selvom erhvervshavnen flytter længere mod nordøst. I stedet vil Metro, supercykelsti, nye moderne kontor- og boligbyggerier skyder frem og naturligt vil sætte sit præg på området.Om bydelen

Vand på tre sider. Ved indsejlingen til København og Danmarks største lystbådehavn. Mellem Hellerup og Langelinie. Nabo til det smukke Østerbro. Et utroligt potentiale for København. Det er Nordhavn.

Kontakt By & Havn

Nordre Toldbod 7
T: 3376 9800
E: info@byoghavn.dk
I: byoghavn.dk


Bemærk at By & Havn sælger byggegrunde i Københavns nye bydele. Selskabet sælger ikke boliger. Vi henviser til investoren og/eller ejendomsmægleren.