Kronløbshuset

Status: Solgt
Byggeret: 87.285 em2

På Fortkaj har ejendomsinvestoren RHB Development opført Kronløbshuset med Casa Entreprise som totalentreprenør.

Bydel:
Kvarter:
Status: Solgt
Byggeret: 87.285 em2

Anvendelse: Bolig
Lokalplan: 463 med tillæg 1-3/31.05.2018

Køber: RHB Development
Byggeri: http://www.kronløbshuset.dk/
Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitektfirma
Byggeperiode: 2014-2016

Beskrivelse

Der er bygget 8.600 etagementer boliger på grunden, dog skal enkelte dele af stueetagen anvendes til publikumsorienterede formål. Byggeriets lejligheder har udsigt over Kronløbsbassinet.

Kronløbshuset er opført i materialer og farver, der falder i med det oprindelige miljø og de bevaringsværdige bygninger i området. Byggematerialer og detaljer er med til at fremhæve bygningens karakter, så Kronløbshuset fremstår harmonisk og som en naturlig del af omgivelserne.

Husets facade er bygget i mursten med ”cortenstål look”. Det vil sige, at nuancerne i murstenene spiller sammen med bygningens eksteriør, hvor også corten-lignende materialer går igen.

Altanerne er store og lyse og er ligesom udsigtskarnapperne placeret, så nærheden til vandet opleves og bringer det ind i stuen. De nederste lejligheder har en lille trappe til gadeplan.


Om kvarteret

Århusgadekvarteret afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet. Netop nu forandres området til Indre Nordhavns første bykvarter med plads til ca. 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser. 


Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter. Kvarterets karakter bygger på områdets lange historie og stærke identitet – Havnens historie og kvaliteterne ved den nære relation til vandet. Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid. Århusgadekvarteret står på skuldrene af denne fortælling, og store dele af karakteren bevares selvom området omskabes til et blandet byområde. 

Med sine små gader og stræder, kontraster, fortætninger og forskellige udtryk, forskudte og asymmetriske pladsdannelser karreer sammensat af flere enheder, variation i facaderne og med et tungt, solidt udtryk er Århusgadekvarteret en moderne fortolkning af Københavns eksisterende kvarterer. 


Den lave, tætte bystruktur beskytter mod vind og lader solen nå helt ned på pladser og i gader. Koncentrationer af butikker og andre udadvendte funktioner som restauranter og cafeer, større pladser med mulighed for marked, koncerter og andre arrangementer, mindre pladser af lokal kolorit samt rekreative aktiviteter ved, på og i vandet giver mange uformelle mødesteder i kvarteret og understøtter en levende og interessant by. 

Havnens tyngde og internationale dimension kan stadig fornemmes i området, selvom erhvervshavnen flytter længere mod nordøst. I stedet vil Metro, supercykelsti, nye moderne kontor- og boligbyggerier skyder frem og naturligt vil sætte sit præg på området.Om bydelen

Vand på tre sider. Ved indsejlingen til København og Danmarks største lystbådehavn. Mellem Hellerup og Langelinie. Nabo til det smukke Østerbro. Et utroligt potentiale for København. Det er Nordhavn.

Kontakt By & Havn

Nordre Toldbod 7
T: 3376 9800
E: info@byoghavn.dk
I: byoghavn.dk


Bemærk at By & Havn sælger byggegrunde i Københavns nye bydele. Selskabet sælger ikke boliger. Vi henviser til investoren og/eller ejendomsmægleren.