Harbour Park

Status: Solgt
Byggeret: 12.091 em2

På Sandkaj har AP Pension opført 12.000 etagemeter ejerboliger. KPC var medinvestor og totalentreprenør.

Bydel:
Kvarter:
Status: Solgt
Byggeret: 12.091 em2

Anvendelse: Bolig
Lokalplan: 463 med tillæg 1-3/31.05.2018

Køber: AP Pension og KPC
Byggeri: https://www.harbourparkcopenhagen.com/
Arkitekt: Danielsen Architecture
Byggeperiode: 2014-2015

Beskrivelse

Det brede havnebassin med FN Byen på den anden side ligger lige foran boligerne. Mod øst ligger en bred kanal, der adskiller Sandkaj fra Redmolen. Og mod vest ligger Göteborg Plads, som er en af Århusgadekvarterets rekreative og smukke bydelspladser. 

Danielsen Architecture har tegnet byggeriet, som fremstår i teglsten i forskellige brune og rødlige nuancer. Alle lejligheder får åbne og lette altaner. Lejlighederne fordeler sig fra ca. 70 – 170 m2.

Bebyggelsen danner en karré, og gårdrummet indrettes som en fælles have med bænke, legeredskaber og masser af grønt. Endvidere er der både fælles og private taghaver i bebyggelsen. Stueetagen ud mod Göteborg Plads anvendes til udadvendte aktiviteter.

By & Havn har tilbagekøbt ca. 800 etagemeter lokaler i byggeriet, som skal anvendes til butikker og restauration ud mod pladsen for at styrke detailhandlen i Århusgadekvarteret og sikre diversiteten af butikker på et tidligt tidspunkt i bydelens udvikling.


Om kvarteret

Århusgadekvarteret afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet. Netop nu forandres området til Indre Nordhavns første bykvarter med plads til ca. 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser. 


Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter. Kvarterets karakter bygger på områdets lange historie og stærke identitet – Havnens historie og kvaliteterne ved den nære relation til vandet. Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid. Århusgadekvarteret står på skuldrene af denne fortælling, og store dele af karakteren bevares selvom området omskabes til et blandet byområde. 

Med sine små gader og stræder, kontraster, fortætninger og forskellige udtryk, forskudte og asymmetriske pladsdannelser karreer sammensat af flere enheder, variation i facaderne og med et tungt, solidt udtryk er Århusgadekvarteret en moderne fortolkning af Københavns eksisterende kvarterer. 


Den lave, tætte bystruktur beskytter mod vind og lader solen nå helt ned på pladser og i gader. Koncentrationer af butikker og andre udadvendte funktioner som restauranter og cafeer, større pladser med mulighed for marked, koncerter og andre arrangementer, mindre pladser af lokal kolorit samt rekreative aktiviteter ved, på og i vandet giver mange uformelle mødesteder i kvarteret og understøtter en levende og interessant by. 

Havnens tyngde og internationale dimension kan stadig fornemmes i området, selvom erhvervshavnen flytter længere mod nordøst. I stedet vil Metro, supercykelsti, nye moderne kontor- og boligbyggerier skyder frem og naturligt vil sætte sit præg på området.Om bydelen

Vand på tre sider. Ved indsejlingen til København og Danmarks største lystbådehavn. Mellem Hellerup og Langelinie. Nabo til det smukke Østerbro. Et utroligt potentiale for København. Det er Nordhavn.

Kontakt By & Havn

Nordre Toldbod 7
T: 3376 9800
E: info@byoghavn.dk
I: byoghavn.dk


Bemærk at By & Havn sælger byggegrunde i Københavns nye bydele. Selskabet sælger ikke boliger. Vi henviser til investoren og/eller ejendomsmægleren.