Frihavns Tårnet

Status: Solgt
Byggeret: 10.665 em2

Denne silo er et af Århusgadekvarterets vigtigste pejlemærker. Nu er der bygget boliger med respekt for fortidens arkitektur.

Bydel:
Kvarter:
Status: Solgt
Byggeret: 10.665 em2

Anvendelse: Bolig
Lokalplan: 463 med tillæg 1-3/31.05.2018

Køber: Boll+
Byggeri: www.frihavns-taarnet.dk
Arkitekt: Praksis Arkitekter
Byggeperiode: 2014-2016

Beskrivelse

Det er selskabet Boll+, der har købt den gamle foderstofsilo for at bygge den om til cirka 80 boliger i meget forskellige størrelser helt fra ca. 60 kvadratmeter og op til 240 kvadratmeter. 

I 2013 blev der afholdt et parallelopdrag med tre inviterede arkitektfirmaer, som har givet deres meget forskellige bud på, hvordan den ene af de store hvide DLG siloer i Nordhavnen kan bliver transformeret til et nutidigt boligtårn med klare referencer til fortidens brug af siloen. Der arbejdes videre med Praksis Arkitekters forslag.

Udgangspunktet er, at det kommende boligbyggeri skal bevare siloens rå arkitektur med klare referencer til den tidligere brug. 


Højt til loftet, store betonsøjler og – bjælker og gerne bevaring af siloens stålslisker og lignende. 

Samtidig skal den kommende bygning udtrykke nutidighed og dynamik med syd- og vestvendte karnapper og altaner. Det vil blive boliger med etagehøjder på fra 3,8 til 5,5 meter, nogle helt uhørt høje rumhøjder og dermed rumligheder i moderne boliger.

Praksis Arkitekters oplæg rummer mange fine boligkvaliteter og en klassisk fortolkning af facaderene med et nyt lag af søjler og dragere, som bærer de mange og store altaner, men som samtidigt giver ly og privathed, når man sidder og nyder Københavns skyline eller kikker ud over Øresund fra små 50 meters højde.

Om kvarteret

Århusgadekvarteret afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet. Netop nu forandres området til Indre Nordhavns første bykvarter med plads til ca. 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser. 


Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter. Kvarterets karakter bygger på områdets lange historie og stærke identitet – Havnens historie og kvaliteterne ved den nære relation til vandet. Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid. Århusgadekvarteret står på skuldrene af denne fortælling, og store dele af karakteren bevares selvom området omskabes til et blandet byområde. 

Med sine små gader og stræder, kontraster, fortætninger og forskellige udtryk, forskudte og asymmetriske pladsdannelser karreer sammensat af flere enheder, variation i facaderne og med et tungt, solidt udtryk er Århusgadekvarteret en moderne fortolkning af Københavns eksisterende kvarterer. 


Den lave, tætte bystruktur beskytter mod vind og lader solen nå helt ned på pladser og i gader. Koncentrationer af butikker og andre udadvendte funktioner som restauranter og cafeer, større pladser med mulighed for marked, koncerter og andre arrangementer, mindre pladser af lokal kolorit samt rekreative aktiviteter ved, på og i vandet giver mange uformelle mødesteder i kvarteret og understøtter en levende og interessant by. 

Havnens tyngde og internationale dimension kan stadig fornemmes i området, selvom erhvervshavnen flytter længere mod nordøst. I stedet vil Metro, supercykelsti, nye moderne kontor- og boligbyggerier skyder frem og naturligt vil sætte sit præg på området.Om bydelen

Vand på tre sider. Ved indsejlingen til København og Danmarks største lystbådehavn. Mellem Hellerup og Langelinie. Nabo til det smukke Østerbro. Et utroligt potentiale for København. Det er Nordhavn.

Kontakt By & Havn

Nordre Toldbod 7
T: 3376 9800
E: info@byoghavn.dk
I: byoghavn.dk


Bemærk at By & Havn sælger byggegrunde i Københavns nye bydele. Selskabet sælger ikke boliger. Vi henviser til investoren og/eller ejendomsmægleren.

Lignende arealer

Byggefelt 1.15

Byggefelt 1.50