Central Park

Status: Solgt
Byggeret: 10.563 em2

10.200 etagemeter boliger er opført. Det er KPC, der har indgået aftale med Danica Ejendomme om ejendommen.

Bydel:
Kvarter:
Status: Solgt
Byggeret: 10.563 em2

Anvendelse: Bolig
Lokalplan: 463 med tillæg 1-3/31.05.2018

Køber: Danica Ejendomsselskab ApS
Byggeri:
Arkitekt: Årstiderne Arkitekter
Byggeperiode: 2015-2016

Beskrivelse

De 10.200 etagemeter svarer til 94 styk 2, 3 og 4-værelses lejligheder på 69 til 136 kvadratmeter. I stueetagen ud mod Århusgade tilbagekøber By & Havn 700 etagemeter til brug for detailhandel.

Placeringen i Århusgadekvarteret markerer samtidig overgangen mellem de historiske bygninger i ’Den røde by’ og nogle af de nye byggerier, der allerede nu skyder op i kvarteret. Karréen er tegnet af Årstiderne Arkitekter, der har ladet sig inspirere af de eksisterende byggeriers detaljer og materialer, og arkitektfirmaet har i de nye facader arbejdet med en genfortolkning af de traditionelle murdetaljer.


By & Havn har indgået salgsaftalen med KPC, som samtidig har indgået aftale med Danica Ejendomme om salg og opførelse af boligbyggeriet på grunden. Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem By & Havn, Danica og KPC.

KPC forventer at igangsætte projekteringen inden sommerferien med byggestart først i 2015. Huset ventes at stå færdigt til indflytning i 2016.

Om kvarteret

Århusgadekvarteret afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet. Netop nu forandres området til Indre Nordhavns første bykvarter med plads til ca. 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser. 


Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter. Kvarterets karakter bygger på områdets lange historie og stærke identitet – Havnens historie og kvaliteterne ved den nære relation til vandet. Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid. Århusgadekvarteret står på skuldrene af denne fortælling, og store dele af karakteren bevares selvom området omskabes til et blandet byområde. 

Med sine små gader og stræder, kontraster, fortætninger og forskellige udtryk, forskudte og asymmetriske pladsdannelser karreer sammensat af flere enheder, variation i facaderne og med et tungt, solidt udtryk er Århusgadekvarteret en moderne fortolkning af Københavns eksisterende kvarterer. 


Den lave, tætte bystruktur beskytter mod vind og lader solen nå helt ned på pladser og i gader. Koncentrationer af butikker og andre udadvendte funktioner som restauranter og cafeer, større pladser med mulighed for marked, koncerter og andre arrangementer, mindre pladser af lokal kolorit samt rekreative aktiviteter ved, på og i vandet giver mange uformelle mødesteder i kvarteret og understøtter en levende og interessant by. 

Havnens tyngde og internationale dimension kan stadig fornemmes i området, selvom erhvervshavnen flytter længere mod nordøst. I stedet vil Metro, supercykelsti, nye moderne kontor- og boligbyggerier skyder frem og naturligt vil sætte sit præg på området.Om bydelen

Vand på tre sider. Ved indsejlingen til København og Danmarks største lystbådehavn. Mellem Hellerup og Langelinie. Nabo til det smukke Østerbro. Et utroligt potentiale for København. Det er Nordhavn.

Kontakt By & Havn

Nordre Toldbod 7
T: 3376 9800
E: info@byoghavn.dk
I: byoghavn.dk


Bemærk at By & Havn sælger byggegrunde i Københavns nye bydele. Selskabet sælger ikke boliger. Vi henviser til investoren og/eller ejendomsmægleren.

Lignende arealer