P-HUS

Status: Ikke aktuelt til salg
Byggeret: 9.800 em2

Her forventes opført et P-hus

Bydel:
Kvarter:
Status: Ikke aktuelt til salg
Byggeret: 9.800 em2

Anvendelse: P-hus
Lokalplan: 498/28.11.2013

Byggeri:

Bemærkninger
Ikke tilgængeligt for byggeri pt. pga. metroarbejde mm.

Byggefelt forventet anvendt til P-Hus

Krav om udadvendt stueetageareal iht. lokalplan

Byggefelt i detailhandelszone

Om kvarteret

Århusgadekvarteret Vest indeholder relativt små byggefelter med bygninger i 4 til 6 etager samt tre højere bygninger. Byggefelterne giver det samlede Århusgadekvarter et sammensat og mangfoldigt præg, så det fremstår som en bydel med en menneskelig skala.

Udover en koncentration af detailhandel vil bygningerne i Århusgadekvarteret Vest fortrinsvis huse kontorerhverv.

Blandingen af lave bygninger i mørke rødlige nuancer og de høje, lyse bygninger sikrer en sammenhæng med resten af Århusgadekvarteret og en byprofil, der styrker kvarterets arkitektoniske identitet.

Bebyggelsesplanen er udformet med et særligt fokus på byrummene omkring metropladsen ved Århusgade, ’det grønne Loop’ og handelsgaden Århusgade. Metropladsen ved Århusgade er en ankomstplads og tilbyder muligheder for ophold, handel og mødesteder for beboere i bydelen og naboområderne.

Nedgangen til metrostationen ligger midt på pladsen, som omkranses af en blanding af gamle og nye bygninger. Bygningerne skaber sammen med pladsens træer et veldefineret grønt byrum med muligheder for ophold i solen.

De handlende på pladsen, cyklister i ’det grønne loop’ og rejsende til og fra metrostationen medvirker til, at byrummet præges af mennesker i bevægelse.Om bydelen

Vand på tre sider. Ved indsejlingen til København og Danmarks største lystbådehavn. Mellem Hellerup og Langelinie. Nabo til det smukke Østerbro. Et utroligt potentiale for København. Det er Nordhavn.

Kontakt By & Havn

Nordre Toldbod 7
T: 3376 9800
E: info@byoghavn.dk
I: byoghavn.dk


Bemærk at By & Havn sælger byggegrunde i Københavns nye bydele. Selskabet sælger ikke boliger. Vi henviser til investoren og/eller ejendomsmægleren.

Lignende arealer