Parkering i Nordhavn

 

Nordhavn er under udvikling til byområde, men en del af Nordhavn er stadig frihavnsområde. Reglerne for parkering i Nordhavn varierer fra delområde til delområde.  I det følgende er parkeringsforholdene beskrevet for Århusgadekvarteret, øvrige Nordhavn og Oceanvej (krydstogtskajen).

Århusgadekvarteret
I takt med byudviklingen i området, vil der blive opført parkeringshuse til brug for områdets beboere og medarbejdere i de virksomheder, som er lokaliseret i området samt gæster.

Det fremgår af lokalplanen for Århusgadekvarteret, at der etableres op til 1.900 parkeringspladser, hvor mindst 90 pct. skal etableres i konstruktion i centralt placerede parkeringsanlæg. De maksimalt 10 pct. af parkeringspladserne (svarende til 190 pladser), som permanent placeres i gadeplan, forudsættes at være tiltænkt gratis korttidsparkering.

Det første parkeringshus står klar i Århusgadekvarteret. Huset ligger på Helsinkigade. Det næste parkeringshus i området opføres på et senere tidspunkt.

Ud over Parkeringshus Lüders på Helsinkigade, kan der parkeres på de midlertidige terrænparkeringspladser, som er markeret med blåt på ovenstående kort.

Ultimo 2016 forventer By & Havn, at der opstilles en traditionel ladeløsning til el-biler ved fire p-pladser på 1. sal i P-hus Lüders i Helsinkigade. Derudover arbejder By & Havn på en udvidelse af aftalen med operatøren. Betalingen vil foregår direkte mellem brugeren af den enkelte el-bil og operatøren af el-ladestanderen.

Prisen for abonnementskort for beboere er 1.164,08 kr. (pr. 1/4 – 2018) om måneden (inkl. moms) og for erhverv 1.864,24 kr. om måneden (pr. 1/4 – 2018) (inkl. moms). Priserne dækker leje af parkeringspladser og ikke køb. Som abonnent køber man således retten til at parkere i et p-anlæg, men ikke på en bestemt plads.

Foruden abonnementspriser vil der være mulighed for parkering mod kontant betaling. 

Priserne er:
• Mandag til fredag kl. 8.00 – 19.00: 16,00 kr. pr. time
• Mandag til fredag kl. 19.00 – 8.00: 8,00 kr. pr. time
• Parkering koster maksimalt 180 kr. pr. kalenderdøgn (00-24)
• Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00 – 16.00: 16,00 kr. pr. time
• Lørdag, søndag og helligdage kl. 16.00 – 08.00: 8,00 kr. pr. time
• Parkering koster maksimalt 80 kr. pr. kalenderdøgn (00-24)

Korttidsparkering i Århusgadekvarteret foregår i de afmærkede parkeringsbåse. Zoneskiltene ved indkørsel til Århusgadekvarteret regulerer korttidsparkeringen på alle veje i området. Københavns Kommune, Center for Parkering står for kontrollen af parkeringsbåsene.

Oversigtskort
Vi har fået en del henvendelser og forespørgsler omkring parkeringsforholdene i Århusgadekvarteret og Sundmolen. Nedenfor et oversigtskort over området, som vil give bilister et bedre overblik (klik for at åbne). Det gult markerede område er reguleret af de opsatte zonetavler, som er placeret ved indkørsel til Århusgadekvarteret. På samtlige veje inden for zonen må der kun parkeres i de opmærkede båse i op til 1 time (korttidsparkering). Markeringer med blåt eller P-logo er de private parkeringsområder, hvor det er muligt at parkere mod betaling. P-reglerne fremgår af den skiltning, der er på den enkelte P-plads, P-hus eller vejstrækning.

Sundmolen
Den 1. januar 2017 åbnede den internationale skole, Copenhagen International School, på Levantkaj. I den forbindelse blev frihavnsgitteret flyttet længere ud i Nordhavn, og Sundmolen ophørte med at have frihavnsstatus.

I forbindelse med flytning af frihavnsgitteret indføres betalingsparkering på Sundmolen pr. 1. januar 2017. Priserne er identiske med priserne i Århusgadekvarteret, og der kan betales kontant ved de automater, der opstilles i området, eller ved at købe en licens.

Øvrige Nordhavn
Parkering i den øvrige del af Nordhavn foregår i terræn i afmærkede parkeringsbåse. Der betales ikke for parkering i dette område, bortset fra p-pladsen på Oceanvej.


Oceanvej
Ved krydstogtterminalerne på Oceanvej er der anlagt en terræn p-plads, der er åben i cruise sæsonen: medio april – ultimo oktober.

Priserne for parkering er:

  • Mandag til fredag kl. 8.00 – 19.00: 16,00 kr. pr. time 
  • Mandag til fredag kl. 19.00 – 8.00: 8,00 kr. pr. time 
  • Parkering koster maksimalt 180 kr. pr. kalenderdøgn (00-24) 
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00 – 16.00: 16,00 kr. pr. time 
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 16.00 – 08.00: 8,00 kr. pr. time 
  • Parkering koster maksimalt 80 kr. pr. kalenderdøgn (00-24)

 Kontakt parkering

Har du spørgsmål angående parkering, er du velkommen til at kontakte

 

Heidi Joy Brinch:


Birgitte Arildslund: 


 

Heidi og Birgitte kan kontaktes på: 

E: parkering@byoghavn.dk

T: 3262 3323 (se åbningstider nedenfor)

Du kan også besøge parkeringskontoret på Edvard Thomsens Vej 4C, 2300 København S.

 

Åbningstider i parkeringsafdelingen

Mandag

Telefontid 9-12

Åbningstid 8-10

 

Tirsdag               

Lukket for kundehenvendelser

 

Onsdag

Telefontid 9-12

Åbningstid 14-16

 

Torsdag

Telefontid 9-12

Åbningstid 8-10

 

Fredag

Lukket for kundehenvendelser


Spørgsmål vedr. regning 

Har du spørgsmål, der vedrører din regning, kan du kontakte vores regnskabsafdeling på:

T: 33769800 

E: betaling@byoghavn.dk

Debitorbogholderiet, Parkering træffes på telefon hverdage kl. 9-12.

Parkeringsaftaler

Her kan du hente den parkeringsaftale, der er relevant for dit behov:

 

P-aftale - Nordhavn erhverv

P-aftale - Nordhavn privat

P-aftale - Nordhavn privat natparkering

Opsigelse af P-aftale (privat)

 

Når parkeringsaftalen er modtaget, sender vi et P-kort til dig. Bemærk at leveringstiden er ca. 1 uge. 
Du kan også møde op på vores parkeringskontor på Edvard Thomsens Vej. Her kan du udfylde parkeringsaftalen og få dit p-kort med det samme.

Følg os på facebook

Følg siden 'Information om parkering i Nordhavn' på Facebook, hvis du vil vide mere om driften af By & Havns parkeringsanlæg i Nordhavn.

parkeringsfolder nordhavn