Copenhagen Gate / LM Project

 

I 2008 vandt den verdensberømte arkitekt Steven Holl konkurrencen om LM project - de to tårne og broen mellem Langeliniespidsen og Marmormolen. Projektet er senere blevet omdøbt til Copenhagen Gate.

På spidsen af Langelinie og Marmormolen i København skal ’Copenhagen Gate, Gate L & Gate M’ ligge. Byggeprojektet er fortsat under bearbejdning. Tilbage i 2008 vandt Steven Holl Architects arkitektkonkurrencen med to højhuse på hhv. 24 etager og 27 etager, forbundet af en bro i 65 meters højde.

I skrivende stund, november 2015, er Harbour P/S i samarbejde med Københavns Kommune i gang med at forme et muligt tillæg til Lokalplanen. Arbejdet med tillægget sker i direkte forlængelse af beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget og i Borgerrepræsentationen.

Parallelt med myndighedsdialogen bearbejdes det arkitektoniske konkurrencemateriale fra 2008 i tæt dialog med Steven Holl Architects. Her tages der bl.a. højde for nyt bygningsreglement, nye klimakrav og en praktisk ændring af den oprindelige cykelforbindelse på broen imellem tårnene. Det har vist sig umuligt at opnå tilfredsstillende sikkerheds- og flugtvejsforhold på broen i 65 meters højde.

Sammen med Københavns Kommune efterprøver Harbour P/S samtidig ideer til hvordan der alternativt kan skabes mulighed for offentligheden til at besøge tårnene.

Harbour P/S har på nuværende tidspunkt ikke noget opdateret tegningsmateriale, der egner sig til at blive præsenteret for kunder, naboer, pressen eller andre interessenter.

Byggestarten er planlagt til 2016/17 under forudsætning af, at der opnås et tilfredsstillende udlejningsniveau. Harbour P/S er gået aktivt i gang med at finde lejere til de to tårne, Gate L & Gate M.

 

Om Steven Holl

Arkitekten bag vinderforslaget i den daværende arkitektkonkurrence er den verdensberømte amerikanske arkitekt Steven Holl. Steven Holl er en af nutidens mest efterspurgte arkitekter med byggeprojekter over hele verden. Han er kendt for sit poetiske formsprog, sin leg med lyset, sin respekt for materialerne og for at tilpasse sine bygninger den lokale kontekst.

Det er vigtigt for ham, at hvert byggeri er unikt. Derfor er hans arbejdsmetode at være til stede på selve grunden, opleve lyset, omgivelserne, lydene. Indtrykkene omsætter Steven Holl på papir i akvareltegninger, som senere raffineres til de færdige arkitekttegninger.

Steven Holl har modtaget en væld af medajler og priser siden han i 1976 grundlagde arkitektfirmaet Steven Holl Architects i New York. Han er blandt andet udråbt til USA's bedste arkitekt af Times Magazine, ligesom han blandt andet har modtaget den fornemme Alvar Aalto-medalje. I tillæg er Steven Holl professor ved den prestigefylde arkitektskole ved Columbia University og har udgivet adskillelige bøger om arkitektur.

Steven Holl kender allerede en del til Skandinavien, hvor han bl.a. står bag KIASMA – Helsinkis berømte museum for samtidskunst, samt Kunstens Hus i Herning, der bliver hjemsted for Herning Kunstmuseum, Ensemble MidtVest og Socle du Monde.