Copenhagen Gate / LM Project

 

I 2008 vandt den verdensberømte arkitekt Steven Holl konkurrencen om LM project - de to tårne og broen mellem Langeliniespidsen og Marmormolen. Projektet er senere blevet omdøbt til Copenhagen Gate, Gate L & Gate M.

De to højhuse på hhv. 23 etager og 27 etager er forbundet af en bro i 65 meters højde. 

På spidsen af Langelinie og Marmormolen i København skal ’Copenhagen Gate, Gate L & Gate M’ ligge. Byggeprojektet er fortsat under teknisk bearbejdning.

I skrivende stund, foråret 2017, er Harbour P/S i tæt samarbejde med Steven Holl Architects og andre rådgivere i gang med at opdatere projektet efter bl.a. det af Københavns Kommune vedtagne tillæg til Lokalplanen. Arbejdet med den tekniske opdatering sker i direkte forlængelse af dialogen med Københavns Kommunen om design, og hvor miljø og bæredygtighed også indgår. 

 

Parallelt med myndighedsdialogen bearbejdes konkurrencematerialet fra 2008 efter mere tidsvarende indretningsprincipper i tæt dialog med Steven Holl Architects og potentielle lejere. Her tages der bl.a. højde for nyt bygningsreglement, nye klimakrav samt praktiske forhold som adgangsvej og manøvremulighed for leverandører og busser til bebyggelsen og området. Sammen med rådgiverne, Københavns Kommune og potentielle lejere efterprøver Harbour P/S samtidig ideer til hvordan der alternativt kan skabes mulighed for offentligheden til at besøge tårnene – fx et højt beliggende udsigtspunkt. 

Harbour P/S har på nuværende tidspunkt ikke noget opdateret tegningsmateriale, der egner sig til at blive præsenteret for kunder, naboer, pressen eller andre interessenter. 

Byggestart på projektet er under forudsætning af, at der opnås et tilfredsstillende udlejningsniveau. Harbour P/S er aktivt i gang med at finde lejere til de to tårne, Gate L & Gate M. 
 
 

Læs mere om marmormolen