Trælastholmen

 

På Trælastholmen udgraves flere nye kanaler, der både trækker vandet ind i hjertet af kvarteret og forbinder Svanemøllebugten med Øresund. Langs de eksisterende kajkanter kommer der promenader, og der skabes adgang til vandet via brygger, trapper og ramper.

Trælastholmen bliver det mest kompakte kvarter i Nordhavnen. Det får en tæt bystruktur, der indeholder relativt små byggefelter med bygninger i fire til seks etager samt en enkelt høj bygning. Der bliver mulighed for at etablere lette gangbroer mellem bygningerne. Den gennemgående hvide facadefarve sikrer en sammenhæng med de eksisterende hvide bebyggelser ved Svanemøllehavnen og styrker derved områdets arkitektoniske egenart. De lyse facader er med til at sikre, at dagslys reflekteres ned i den tætte bebyggelse. 

Metropladsen på Trælastkaj og ”Den Urbane Sportsplads” er bydelspladser med muligheder for bevægelse, ophold, handel og mødesteder for beboere i bydelen og naboområderne. Metropladsen på Trælastkaj har udsigt over Orientbassinet og ud til Øresund. Pladsen får en grøn karakter, og trapper sikrer god adgang til vandet. Et mindre antal butikker understøtter bylivet på pladsen, mens de omkringliggende boliger og kontorer bidrager til at skabe en tryg atmosfære på pladsen hele dagen.

Det lokale byrum ”Kanalpladsen” udformes med nærhed og oplevelser ved vandet og har faciliteter til ophold og bevægelse primært for beboere og brugere i kvarteret. Publikumsorienterede funktioner placeres mod metropladsen og udvalgte hjørner langs adgangsvejene. 

Hent Lokalplanen

Lokalplan nr. 500 for Trælastholmen blev vedtaget den 28. november 2013.

 

Fakta om området

Nuværende anvendelse: Havneformål samt serviceerhverv

Grundareal: ca. 70.800 m2

Kajstrækninger: ca. 125 m

Nye kajstrækninger: ca. 1100 m

Areal til opfyld: ca. 4.500 m2

Vejbroer: 2 stk.

Gang- og cykelbroer: 2 stk.