Levantkaj

 

Udviklingen i Nordhavn er nu kommet til Levantkaj – området der i dag er containerterminal. Levantkaj bliver et blandet bykvarter med boliger, erhverv, institutioner og kultur, der sammen skaber rammen for det gode hverdagsliv for ca. 10.000 – 12.000 beboere og medarbejdere. Kvarteret vil samle alle Nordhavns kvaliteter i ét bykvarter.

Som led i byudviklingen af Nordhavn skal containerterminalen på Levantkaj flyttes ud på nye opfyldninger i den yderste del af Nordhavn, når disse er opfyldt omkring 2020/21, så der kan blive plads til næste etape af Nordhavnsudviklingen på dette sted. Da planlægning tager lang tid har By & Havn igangsat planlægningsarbejdet for Levantkaj.

Masterplankonkurrence

I efteråret 2016 annoncerede By & Havn efter teams, der ville deltage i konkurrencen om en masterplan for Levantkaj. Der var 34 teams både fra ind- og udland, der bød ind på opgaven, hvoraf følgende fem blev udvalgt:

 • Team Entasis
 • Team BIG
 • Team COBE
 • Team Juul Frost
 • Team Sleth, SLA og MOE

Den 20. februar udskrev By & Havn konkurrencen for en masterplan for Levantkaj, som kvarteret der samler Nordhavns kvaliteter i ét bykvarter med en klar identitet, som bykvarteret der er skabt i mødet mellem bystruktur og blå/grønne elementer. Konkurrencen afsluttes den 18. maj 2017.

Som grundlag for konkurrencen er der udarbejdet et konkurrenceprogram, der beskriver baggrund, udstikker visioner og fastlægger opgaven, som de fem teams skal besvare.

Af konkurrenceprogrammet fremgår, at Levantkajs størrelse gør det muligt at skabe et intenst urbant byliv med arbejdspladser, butikker og restauranter omkring og i nærheden af den kommende metrostation og metrolinien. Samtidig skal der skabes en bynatur, der lader sig inspirere af det eksisterende, vildtvoksende grønne landskab omkring Skudehavnen, som er et intimt vandrum, hvor der oftest er læ. Men også en bynatur, der er inspireret af oplevelserne ved den sydlige kaj med udsigt til Øresund så langt øjet rækker. Det skal være muligt at kunne dyrke et aktivt udeliv i kvarteret samtidig med, at der andre steder er plads til ro og fordybelse.

Fyraftensmøde

For at orientere om den kommende byudvikling på Levantkaj og for at få inspiration til konkurrencedeltagerne afholdt By & Havn den 12. oktober 2016 et fyraftensarrangement, hvor interesserede kunne høre mere og give input til masterplankonkurrencen. Inputtene blev samlet og indgår som en del af inspirationsmaterialet i konkurrenceprogrammet.

Tidsplan for masterplanen

 • 12. oktober 2016: Fyraftensmøde for Levantkaj
 • 16. dec. 2016: Udpegning af deltagerne i masterplankonkurrencen
 • 20. feb. – 18. maj 2017: Gennemførelse af konkurrence
 • Maj – august 2017: Bedømmelse af konkurrencen
 • September 2017: Offentliggørelse af konkurrencen
 • Efterår 2017: Bearbejdning af vinderforslag
 • 2018: Udarbejdelse af Plangrundlag (Københavns Kommune)
 • 2020/21: Flytning af containerterminal, hvorefter byggemodning og byudvikling igangsættes