By & Havn renser jorden på Redmolen

 

By & Havn er i fuld gang med at udvikle Nordhavn, og arbejdet er nu kommet til Redmolen, hvor der fra 2018 skal bygges boliger og erhvervsejendomme.

(Denne side er opdateret 16. maj 2017)

Forurening fra gammel industri
På Redmolen er der konstateret forurening i jorden. Forureningen stammer blandt andet fra BP’s tidligere brændstofdepot, som lå på grunden fra 1920 til 1984. By & Havn vil nu gå i gang med at grave 170.000 tons jord op og transportere hovedparten væk på skib, så jorden kan blive renset. En del af jorden vil dog blive transporteret væk på lastbiler. Jorden kommer ikke tilbage til Nordhavn, men Redmolen kommer til at blive gjort klar til det kommende byggeri til boliger og erhverv.

Plankeværk og prøveboringer
I uge 18 startede arbejdet, der opsættes plankeværk om Redmolen, og By & Havn vil lave enkelte prøveboringer. Herefter bliver der etableret spunsvægge, der har til formål at holde vandet ude, og så kan gravearbejdet gå i gang. Projektet vil vare fra maj til december måned 2017.


Luftfoto fra Redmolen, 1954. 

Forurenet jord kan lugte
Beboere i især Århusgadekvarteret i Nordhavn vil muligvis opleve, at den forurenede jord lugter af diesel og fyringsolie. Lugten vil afhænge af, hvordan vinden kommer ind over Nordhavn, og også hvordan temperaturen er i de kommende måneder.

Udover lugten vil beboere i Nordhavn også kunne høre støj som fra en almindelig byggeplads, mens projektet står på.

Naboerne inviteres til møde
De nærmeste 1.400 beboere i Århusgadekvarteret har modtaget et brev fra By & Havn om projektet. By & Havn holder også et nabomøde, hvor oprensningen på Redmolen er et af emnerne. Mødet finder sted tirsdag den 16. maj kl. 17:30-19:30 i hallen ved Havnekulturkontoret, Århusgade 126. Hvis du bor i kvarteret og ønsker at deltage, kan du tilmelde dig senest fredag den 12. maj på mail: cpr@byoghavn.dk.

Der er også mulighed for at følge projektet her på siden og på Facebook siden Nordhavnen.  

Vurdering af sundheds-risiko fra Aarhus Universitet

 

Konklusionen er, at arbejdet ikke er forbundet med sundhedsrisiko i udeluft hverken for forbipasserende eller for de omkringliggende beboelsesejendomme.


Læs samtidig notatet 'Ansøgning om § 8-tilladelse' som ligger til grund for seniorforsker Pia Larsen og professor Ole Hertels konklusion. 

Hent nabobrev og tidsplan for oprensningen


Kontakt By & Havn

Har du spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte os på redmolen@byoghavn.dk