UdviklingsStrategien, 2009

 

På baggrund af vinderprojektet fra konkurrencen om udviklingen af Nordhavnen er der blevet skabt en udviklingsstrategi for hele bydelen.

Strategien er bygget op omkring seks temaer, som udgør de mest centrale aspekter i udviklingen af Nordhavnen. De seks temaer matcher de seks overskrifter i visionen og danner tilsammen en både robust og fleksibel ramme for den fremtidige byudvikling. 

De seks temaer er:

  • Holme og kanaler
  • Identitet og kulturspor
  • Fem-minutters-by
  • Blå og grøn by
  • CO2 venlig by
  • Intelligent grid

Hent 'Nordhavnen - Urban Strategy' her på siden for at få uddybet temaerne.

Strategien er et værktøj for de parter, der udvikler Nordhavnen – det vil sige især By & Havn og selskabets rådgivere samt Københavns Kommune. Strategien er med til at sikre, at Nordhavnens vision faktisk gennemføres.

De enkelte temaer udfoldes ligeledes af Rådgiverne fra COBE, SLETH, Rambøll og Polyform i en række videoer herunder. Her kan du først se en video, hvor rådgiverne fortæller om deres forventninger til fremtidens Nordhavn. Jonas Sangberg fra POLYFORM fortæller om Nordhavn - den blå by.


Vandet bliver en central del af din hverdag i Nordhavnen. Du kan svømme en tur om morgenen, sejle til arbejde og ro kajak i fritiden. I Nordhavn finder du både havets uendelige vidder og intimiteten i de mindre, rekreative bassiner og kanaler. 


Jørgen Hvid fra RAMBØLL fortæller om Nordhavn - den CO2 venlige by. 

I Nordhavnen vil du leve med et lavt energiforbrug, både i din bolig, på dit arbejde og når du transporterer dig, hvilket nedsætter udledningen af CO2. Fremtidens Nordhavn vil være et af de førende områder i verden inden for brugen af bæredygtige teknologier.


Henrik Nowak fra RAMBØLL fortæller om Nordhavn - den grønne by


I Nordhavn er du tæt på alle typer natur. I Nordhavn vil du opleve kystnatur med robuste træer og buske ved Øresund, og natur som giver dig læ og skjulesteder. Du vil opleve natur side om side med hav, strandparker og lommeparker. Alt sammen med et rigt dyre- og planteliv. I bydelen vl du opleve grønne områder flette sig ind i din bydel. I Nordhavn skabes en stor grøn løkke med rekreative områder og pladser, som følger infrastrukturen rundt gennem bydelen.Dan Stubbergaard fra arkitektfirmaet COBE fortæller om Nordhavnen - den mangfoldige by.

I Nordhavnen vil du opleve et varieret liv af mennesker, der bor, arbejder eller er på besøg. I Nordhavn er boliger og erhverv blandet. Desuden vil der være containerterminal og krydstogthavn, der giver bydelen et internationalt snit og understøtter byens maritime stemning. Du vil opleve den nye moderne by blande sig med den historiske havneby. Eksisterende miljøer og bygninger, som eksempelvis pakhuse og siloer, vil blive omdannet og videreudviklet til nye formål, blandt andet til sportsaktiviteter og kultursteder. 
Jacob Deichmann fra RAMBØLL fortæller om Nordhavn - den sammenhængende by.

Nordhavnen skal være stedet, hvor du kan bo og arbejde få minutter fra lettilgængelig kollektiv trafik. I Nordhavn indrettes den centrale trafik i et såkaldt loop - en stor infrastrukturel løkke som forbinder hele bydelen med metro. Nordhavn skal være en by, hvor det er let for dig at bevæge dig rundt, uanset hvilken form for transport, du vælger. I Nordhavn etableres supercykelstier, som ikke kun gør det nemmere at være cyklist, men som også gør det sjovere, idet der både er tænkt over fremkommelighed og attraktive oplevelser.
Søren Leth fra arkitektfirmaet SLETH fortæller sin vision for udviklingen af Nordhavnen i København.
I bydelen skal du ikke bare være tæt på din nabo, men også tæt på arbejdspladser, butikker, kultur og offentlige institutioner. I Nordhavn placeres bygningerne tæt med en konsekvent blanding af funktioner. I Nordhavn får du det bedste fra to verdener samlet i én bydel: forstadens lys og luft og storbyens muligheder. I Nordhavn er afstanden mellem natur og by og mellem træer og hav ikke længere, end at du kan gå.Hent Bogen 'NORDHAVNEN - URBAN STRATEGY'

Denne publikation samler op på det hidtidige forløb med udvikling af Nordhavnen. Men først og fremmest udfolder publikationen de seks temaer, der udgør kernen i udviklingsstrategien.

En del af København

Nordhavnen skal være en integreret del af København og bygger videre på Københavns særlige identitet. Det er derfor afgørende, at Nordhavnen ikke udvikles som et isoleret projekt, men at slægtskabet og sammenhængen med resten af København er i fokus i udviklingen.


Den nye bydel skal skabes ud fra en helhedsorienteret tænkning. Projektets forskellige dele skal tænkes sammen, så helheden bliver større og bedre end summen af de enkelte dele.