Visionen for nordhavnen

 

Forud for idékonkurrencen om udviklingen af Nordhavnen blev der opstillet en overordnet vision for bydelen. Den blev samtidig et vigtigt element i konkurrenceprogrammet, og forventningen var således, at forslagene skulle give nogle svar på, hvordan visionen kunne føres ud i livet. 

Den overordnede vision for Nordhavnen er, at den skal være fremtidens bæredygtige bydel i København. En bæredygtig by handler ikke kun om miljømæssig ansvarlighed, men også om værdiskabelse og social diversitet.

En miljøvenlig by: Nordhavnen skal styrke Københavns identitet som miljømetropol. Vedvarende energi, nye energiformer, optimal ressourceudnyttelse og miljøvenlige transportformer skal alt sammen være med til at gøre Nordhavnen til en foregangsby for bæredygtig byudvikling og miljørigtigt byggeri.

En levende by:  Nordhavnen skal ånde af liv. Her skal være et alsidigt byliv med mange forskellige slags aktiviteter og et bredt udbud af butikker, kultur og idræt. Byrummene, naturen og ikke mindst vandet skal invitere til oplevelser, begejstring og udfoldelse for alle. 

En by for alle: Der skal være plads til alle i Nordhavnen. Derfor skal der opføres varierede boligtyper, ligesom byens funktioner blandes og integreres. Nordhavnen skal være en imødekommende by, og derfor bliver dialogen med borgere og brugere et centralt aspekt i udviklingen af bydelen.

En by ved vandet: Nordhavnen er københavnernes nye adgang til vandet, og alle skal have muligheden for at nyde vandet. Boliger, caféer og butikker skal knyttes direkte til vandet, ligesom vandet skal kunne opleves og bruges overalt i byen. Havnefronter, kajarealer og kyststrækninger skal derfor være offentligt tilgængelige. 

En dynamisk by: Nordhavnen skal være en dynamisk bydel med miljøer, der inspirerer til nye initiativer. Her skal være et rigt udvalg af institutioner, indkøbssteder og oplevelser, som skaber fundamentet for nye arbejdspladser og initiativer. Nordhavnen vil på den måde være med til at styrke København som markant, international vidensby.

En by med grøn trafik:  I Nordhavnen satses der på bæredygtige trafikløsninger. Det naturlige valg skal være at benytte cyklen, den kollektive trafik eller at bevæge sig til fods, frem for at tage bilen.