Den Internationale idékonkurrence, 2008

 

I 2008 blev der afholdt en åben, international idékonkurrence om udviklingen af Nordhavnen med indlevering af 180 konkurrenceforslag fra hele verden.

Konkurrencens dommerkomité udpegede tre forslag som ligestillede vindere. Herefter fik forfatterne bag de tre vinderforslag to måneder til at kvalificere deres forslag med afsæt i dommerkomitéens vurdering af forslagene. Kvalificeringen forløb i tæt dialog med udviklingsselskabet By & Havn og Københavns Kommune.


Rådgiveraftalen blev underskrevet i 2009

Vinderprojekt: Nordholmene – Urban Delta
Det endelige vinderprojekt i konkurrencen blev ”Nordholmene – Urban delta” skabt af COBE, SLETH og Rambøll.

Arkitektvirksomheden Polyform, som var hovedforfatter til et af de andre vinderforslag, blev ligeledes inddraget i det videre forløb på baggrund af forslagets arkitektoniske kvaliteter - som rådgiver.

Nordholmene - Urban Delta rummer en strukturplan for udbygningen af hele Nordhavnen med ca. 3,5 mio. etagemeter boliger og erhverv, hvilket svarer til ca. 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Projektets grundidé er at opdele området i en række holme, der adskilles via kanaler og bassiner. Holmene fungerer som selvstændige lokale kvarterer, hvilket understøtter en langsigtet udvikling i etaper.


Flere hundrede københavnere så udstillingen af vinderforslaget i lokaler på Nordre Toldbod. 

Dommerkomitéen skrev blandt andet om det vindende projekt:
”Forslaget Nordholmene – Urban Delta udmærker sig ved at levere et visionært, overbevisende og gennemarbejdet bud på implementering af visionen om udvikling af Nordhavnen som fremtidens bæredygtige by, herunder miljømæssig ansvarlighed, social diversitet og værdiskabelse. Arealet er anvendt, så bebyggelse og grønne områder er kombineret på en særdeles meningsfuld måde, og Nordhavnens usædvanlige og store potentiale udnyttes på fineste vis.

Byen udformes som en relativt kompakt by med bygningshøjder, der tager afsæt i den kendte københavnske byprofil og de bevaringsværdige kulturmiljøer i havnen, den lave by med karakterfulde tårne. Forslaget danner på en sikker og kreativ åben måde basis for den arkitektoniske viderebearbejdning, der skal gøre Nordhavnen til et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i det 21. århundrede.”


Hent Bogen 'NORDHAVNEN - URBAN STRATEGY'

Denne publikation samler op på det hidtidige forløb med udvikling af Nordhavnen. Men først og fremmest udfolder publikationen de seks temaer, der udgør kernen i udviklingsstrategien.