Guldcertificeret i bæredygtighed

 

Nordhavnen har som det eneste nye byudviklingsområde fået den højeste certificering – nemlig guld – i bæredygtighed inden for certificeringssystemet DGNB. 

Guldcertificeringen markerer, at Nordhavn både nationalt og internationalt bliver et fyrtårn for bæredygtig byudvikling. Samtidig er den overordnede vision for Nordhavnen, at den skal være fremtidens bæredygtige bydel i København, og med certificeringen er man godt på vej mod at nå den vision.

Grønne transportformer, udnyttelse af regnvand og krav om miljørigtige byggerier – det er bare nogle af de ting, som har givet Nordhavnen sin bæredygtige profil. 

De grønne trafikløsninger indebærer både metro, supercykelstier og gode fodgængerforhold. Samtidig får beboere og medarbejdere i bydelen kort afstand og dermed mindre transport til handel, institutioner og offentlige funktioner enten i Nordhavnen eller nabokvarteret Østerbro. Det naturlige valg skal være at benytte cyklen, den kollektive trafik eller at bevæge sig til fods frem for at tage bilen.

Det grønne bliver også nærværende i byrummet med grønne tage og facader samt bede med træer og planter, som bliver vandet via opsamlet regnvand. 

I Nordhavnen får københavnerne en helt ny adgang til vandet. Havnen og de mange kanaler, som bliver skabt mellem kvartererne, har spillet en væsentlig rolle i certificeringen – både i forhold til de rekreative muligheder og den gode luftkvalitet, som nærheden til vandet giver. Boliger, caféer og butikker skal knyttes direkte til vandet, ligesom vandet skal kunne opleves og bruges af alle overalt i byen. Derfor skal havnefronter, kajarealer og kyststrækninger være offentligt tilgængelige. 

Bæredygtige byggerier
Certificeringen betyder ikke mindst, at det vil blive krævet af alle bygherrer i bydelen, at deres bygninger som minimum bronze-certificeres. Dermed skal byggerierne leve op til højere standarder end det gængse bygningsreglement kræver med for eksempel bedre isolering, hvilket forventeligt vil give lavere driftsudgifter.

Derudover bliver forsyningen til bygningerne generelt bæredygtig. Erhvervsejendommene får for eksempel fjernkøling til blandt andet aircondition, hvor kølingen etableres centralt og sendes i rør, som man gør med fjernvarme – og med lavtemperatur bliver det mere bæredygtigt end i resten af København. Derudover får bygninger i visse holme systemer til opsamling af regnvand til toiletskyl.


Hvad er certificeret?

Certificeringen gælder tre udvalgte områder i Nordhavnen, nemlig Trælastholmen, Levantkaj Vest og Sundmolen - i alt 26,2 hektar. De tre områder er dele af indre Nordhavn og dækker de arealer, som selskabet ønsker at udvikle i næste fase efter Århusgadekvarteret.