Processen hidtil

 

På denne side samt undersiderne kan du få et historisk overblik over udviklingen af Nordhavnen frem til i dag. 

I december 2005 indgik den danske regering og Københavns Kommune en såkaldt principaftale om byudvikling i Nordhavnen.

Aftalen blev gjort til lov og vedtaget af Folketinget den 22. maj 2007, og på den baggrund blev det besluttet at udskrive en åben, international idékonkurrence om fremtidens bæredygtige by. Debatmøder og workshops med borgere og interessenter dannede grundlag for udarbejdelsen af et ambitiøst program for konkurrencen. 

Konkurrencen blev udskrevet i maj 2008 og afgjort i marts 2009.

Hen over sommeren 2009 blev der gennemført en kvalitetssikring af konkurrenceprojektet og de udviklingsstrategier, projektet byggede på. 

Dernæst blev det samlede projekt gennemarbejdet, og der blev skabt en detaljeret bebyggelsesplan for Indre Nordhavn, så planen kunne skabe grobund for den videre planproces i Københavns Kommune. 

Udviklingen af Nordhavnen er foregået i en tæt dialog med borgere, interessenter og fremtidige brugere af området. Dialogen blev indledt tidligt i processen i forbindelse med forberedelserne til konkurrenceprogrammet, hvor borgerne blev inviteret til at bidrage med deres visioner og ideer.

Lokalplanen for Århusgadekvarteret blev som den første for bydelen vedtaget i Borgerrepræsentationen den 15. december 2011. Dermed kunne arbejdet med at sælge grunde og etablere infrastruktur osv. begynde.