Nordhavn lige nu

 

Århusgadekvarteret er under hastig forandring. Vi anlægger ny infrastruktur i hele området, så kvarteret kan blive hjemsted for ca. 7.000 beboere og 3.000 arbejdspladser fra 2015.

Under jorden: 

Nye forsyningsledninger til fjernvarme, fjernkøling, bygas, vand, el, telekabler, spildevand og overfladeafvanding er anlagt. 

Over jorden: 

Nye veje, stræder, promenader, en kanal og to broer er blevet anlagt. Etableringen af infrastruktur i Århusgadekvarteret er baseret på lokalplanen for området, der blev vedtaget i slutningen af 2011. Hovedparten af infrastrukturen er nu anlagt. De resterende pladser mm. påbegyndes inden for et par år. 

Her kan se, hvor man kan færdes i Århusgadekvarteret: 

Partner i Energylab Nordhavn

EnergyLab Nordhavn er et fireårigt forskningsprojekt, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet gør Nordhavn til et levende storbylaboratorium, hvor energiløsninger testes i størrelsesforholdet 1:1. By & Havn er én af i alt 11 partnere. 

Læs mere om projektet