Hvorfor byudvikling i Nordhavn?

 

København vokser – og det går stærkt. Derfor bliver hovedstaden udvidet med nye bydele med muligheder for at bo og arbejde. Byens vokseværk gør den stadigt mere dynamisk og mangfoldig, men det byder også på en række udfordringer.

København bliver ofte udpeget som en af verdens bedste storbyer at leve i. En by hvor vækst og velfærd går hånd i hånd - men der er også udfordringer: Vækst betyder, at der skal skabes plads til flere mennesker, flere arbejdspladser og mere mobilitet.

Indbyggertallet vil vokse med 18 % frem til 2025, svarende til 100.000 nye københavnere eller 19 beboere om dagen. Det kræver, at der bygges nye boliger. Alternativet for hovedstaden er ganske enkelt, at folk fraflytter byen. 

Den stigende pendling i regionen har allerede sat Københavns trafiksystem under pres, og god tilgængelighed er en af hovedforudsætningerne for en attraktiv by til gavn for københavnerne og virksomhederne.

Den nye by i Nordhavnen skal rumme nogle af svarene på udfordringerne. 

Mange industrivirksomheder har forladt Københavns havn, hvilket giver fantastiske muligheder for at udvikle byen helt ned til de gamle kajkanter ved det åbne Øresund. Den helt store byudvikling i de kommende mange år foregår i Nordhavnen – en halvø beliggende ud for Østerbro, som hidtil mest har været kendt som havn for hovedstadens krydstogtgæster og containertrafik. 

Byudviklingen i Nordhavnen skal være med til at modvirke tendensen med den stigende pendling i regionen ved at skabe nye lokale boliger og arbejdspladser. Dermed vil man kunne cykle til arbejde eller pendle med tog til centralt beliggende arbejdspladser. Man kan sige, at København vokser indad i stedet for udad.

I Nordhavnen er ambitionerne tårnhøje. Her er alle forudsætninger for at sætte helt nye standarder. Den nyeste viden fra hele verden skal bidrage til robuste og bæredygtige løsninger.

By & Havns rolle

Det er By & Havns opgave som grundejer at initiere og varetage byudviklingen - i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Og det er Københavns Kommunes opgave som planmyndighed at udarbejde det fornødne plangrundlag, der skal muliggøre byudviklingen.

 

Udviklingen af nye bydele er en kompleks proces fra planlægning til udbygning.

København får en helt ny bydel. Bydelen skal danne ramme for mange menneskers fremtidige liv og virke. Og det hele sker, mens byen konstant forandrer sig. 

 

Derfor er det By & Havns målsætning at skabe byområder, der er på forkant med tendenser i samfundsudviklingen og holdbare på den lange bane. Byområder, der både er tidssvarende og i overensstemmelse med den kommunale planlægning samt med selskabets forretningsstrategi.

By & Havns lovgrundlag

By & Havn er et byudviklingsselskab, som er oprettet i henhold til ”Lov om Metroselskabet I/S og By & Havn I/S”.

By & Havn ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og Staten (5 pct.). Ved stiftelsen af By & Havn er Ørestadsselskabet I/S, Frederiksbergbaneselskabet I/S og Københavns Havn A/S nedlagt.