Salg af byggegrunde

 

Væksten sker i København. Bliv en del af Københavns vækst. 
Frem til 2025 forventer man, at København vil vokse med 100.000 indbyggere, der både skal have et sted at bo og arbejde.

By & Havn udvikler og sælger nogle af Københavns mest eftertragtede grunde. Alle grundene ligger centralt i København med god infrastruktur og kollektiv trafikbetjening. Med en god balance mellem erhverv og boliger og med blandede boligtyper gives der gode muligheder for, at det gode liv kan leves både i og imellem bygningerne. Mange bygninger og fællesområder i de nye bydele har allerede vundet priser for arkitektur og byplanlægning.

Når du handler med By & Havn, handler du med et af Danmarks største udviklingsselskaber. Vi følger de nye bydele fra udviklingsområde til færdig by, sørger for infrastrukturen og sikrer, at der er plads til videre udvikling, også efter at virksomheder og borgere har overtaget områderne.

Udbygningen af Nordhavn

NORDHAVN er det største byudviklingsprojekt i Danmark. Den åbne internationale idékonkurrence for Nordhavn blev afgjort i marts 2009, og siden er strategierne for Nordhavn blevet omsat til en konkret bebyggelsesplan for de sydligste bykvarterer.

Københavns Kommunes lokalplan for det første bykvarter, Århusgadekvarteret, blev vedtaget i 2011. Dette var også startskuddet for grundsalget i området.

INDRE NORDHAVN udgør i alt ca 34 ha og består af Århusgadekvarteret, Sundmolen og Trælastholmen. I Indre Nordhavn kan der bygges 550.000 etagemeter. Udbygningen af Århusgadekvarteret med forventede 350.000 m2 byggeri er begyndt i 2012 og forventes at vare cirka 10 år. Byggeriet giver plads til 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser.

Kontakt venligst salgsafdelingen for yderligere oplysninger om ledige grunde i Nordhavn.

Fire erhvervsgrunde til salg i Nordhavn

By & Havn sætter fire attraktive erhvervsgrunde i Nordhavn til salg. Det drejer sig om to grunde i den vestlige del af Århusgadekvarteret, som sælges samlet, samt to grunde på Trælastholmen. Læs mere i nyhedsbrevet

Kontakt salgsafdelingen

T: 3376 9800

E: info@byoghavn.dk

 Anne Aage

Salgschef

T: 2116 6850

E: aaa@byoghavn.dk

 Michael Soetmann

Udviklings- og salgsdirektør

E: mso@byoghavn.dk

Status på grundsalget i Århusgadekvarteret

Alle byggegrunde til boligformål i Århusgadekvarteret er disponeret, mens der resterer enkelte byggefelter til erhverv.

Enkelte byggefelter er de kommende år optaget som arbejdsplads for metrobyggeriet, mens andre byggefelter er bebygget med eksisterede ejendomme, som skal bevares i nuværende form eller måske på et senere tidspunkt ombygges og bruges til nye muligheder.

Hent bogen 'Fra Idé til projekt'


Klik på billedet for at hente den 88 sider store publikation.


Udgivet august 2012. 'Fra idé til projekt' giver et ridsover det gennemførte forløb og indeholder et katalog over de de vigtigste projekttemaer og fokuspunkter i udviklingen af Indre Nordhavn. 


Bogen er udarbejdet af By & Havn i samarbejde med COBE, SLETH, Polyform og Rambøll.


Samme team har udgivet den seks-siders flyer med de vigtigste temaer - 'Fra strategi til projekt' i 2011.
Hent den her