Nordhavn udvides

 

For at skabe plads til Københavns udvikling udvider By & Havn over de kommende 20 år Nordhavnen med 100 hektar. By & Havn modtager jord til udvidelsen af Nordhavnen.

Langs Nordhavnens nordøstlige hjørne vil en gigantisk udvidelse over de næste år finde sted. Det sker for blandt andet at skabe plads til en 1.100 meter lang krydstogtkaj, der fra sæsonen 2013 kan tage imod op til tre store krydstogtskibe ad gangen.

Udvidelsen er i fuld gang. Store jernvægge er blevet banket ned i havbunden (spunsvægge) for at danne omkredsen omkring opfyldningen, og der er lavet en 1,2 km. lang steninddæmning mod vest. De store mængder jord til opfyldningen kommer blandt andet fra anlægget af Metro Cityringen og Nordhavnsvejen.

Landvindingsprojektet har en samlet kapacitet på ca. 18 mio. tons jord, fordelt med 7 mio. tons rent og 11 mio. tons forurenet. Med de nuværende jordmængder forventes landvindingen at være afsluttet i 2025 – og Nordhavn udvidet med næsten 1 mio. m2.

  

kontakt jordmodtagelsen

Dan Gottschalk-Hansen
Driftsleder

Ulla Hauberg frederiksen
Assistent

Niels Nyboe Buch Jakobsen
Assistent 


Jorddepotet har åbent mandag-fredag 06.30-15.00.

 

T: 7262 3950
E: renjord@byoghavn.dk

Betingelser for aflevering af jord

Jorden skal være klasse 0 eller 1.

 • Jorden skal være anmeldt og godkendt af den kommune, som jorden er opgravet i.
 • Jorden skal desuden godkendes af Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse.
 • By & Havn modtager ikke straks-anmeldelser.
 • Jorden må ikke indeholde brokker og andet affald.
 • Der skal altid medbringes køreseddel.

 

 

Der skal indgås aftale med By & Havn før levering af ren jord.  

 

Alle tilførsler til landvindingsprojektet i Nordhavn skal forud for levering til By & Havn være godkendt af Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse.


By & Havn modtager kun ren jord kl. 0-1 i naturlig våd tilstand og ikke flydende. Jorden, som vi modtager, skal være indbygningsegnet. By & Havn forbeholder sig retten til at afvise jorden, hvis den er for våd i forbindelse med visuel kontrol. 

 

KMC Nordhavn, der drives af Københavns Kommune, modtager på samme adresse forurenet jord.

 

 

Priser for aflevering af ren jord

 • Ved levering er prisen 55 kr. pr. ton ren jord eksklusiv moms.
 •    

 


 

fakta om udvidelsen

 • Anlægget af krydstogtskaj samt anlægget af selve jorddepotet er udført af et Jointventure mellem Züblin, Möbius og MJ Eriksson.

 

 • Stenindfatningen på den nordvestlige side af opfyldningen er udført af Per Aarsleff.

 

 • Opfyldningen fylder 1 mio. m2 eller 100 hektar.

 

 • Opfyldningen rummer både ren jord og et depot til forurenet jord på hhv. 4 mio. m3 og 6 mio. m3.

 

 • Anslået færdiggørelse for opfyldningen: 2020.

 

 • Krydstogtskajen med de tre terminalbygninger blev indviet 2. maj 2014. 

 

 • Krydstogtkajen er 1.100 meter lang. Til sammenligning er Langelinie 1.000 meter lang.

 

 • I samme område bliver der anlagt en ny containerkaj, og for enden af udvidelsen anlægges kajplads til stykgods.

 

 • Inddæmningen med spunsvægge er 1.250 meter lang og stenindfatningen mod vest 1.200 meter.