vandlejemål

 

København er en havneby, og By & Havn udlejer arealer på vand til forskellige formål.

By & Havn har næsten 250 vandareallejemål i Københavns Havn, som omfatter 4.000 bådpladser.

Vi skelner typisk mellem lejemål til fritidsformål, turbåde og fiskefartøjer, kontor/værksted, bolig samt restaurations- og cafevirksomhed.

Prisen varierer alt efter, hvad du skal anvende arealet til.

Vandlejen betales til By & Havn for alle arealer, uanset hvem der ejer bolværket eller den bagvedliggende grund. Du kan dog først leje vandarealet af os, når du har tilladelse fra dem der ejer bolværket eller den bagvedliggende grund.

Hvis du er interesseret i at leje et vandareal, så kontakt udlejningsafdelingen.

Kontakt Udlejning

T: 3376 9800

E: info@byoghavn.dk


Nicolai Irminger Axholm - chef for Udlejning & Ejendomme

E: nix@byoghavn.dk 


Jens Elleby - bygningslejemål

E: je@byoghavn.dk

 

Pia Hansen - vandlejemål (inklusiv bådklubber, foreninger og værfter) samt areallejemål i Ørestad og på Prøvestenen

E: pha@byoghavn.dk