Nye erhvervsbyggerier

 

Der findes rigtig mange virksomheder i Nordhavn - primært havnerelaterede. Nu udvikles Indre Nordhavn, og med udviklingen følger også nye byggerier, hvor en ny type virksomheder flytter ind. 

Portland Towers
Det første grundsalg i Århusgadekvarteret var de 59 meter høje kornsiloer, som nu er er omskabt til et 14.000 kvadratmeter stort kontorhus. Siloerne ligger på en af de mest centrale pladser i kvarteret. 

PFA Ejendomme på Redmolen
PFA har købt en større byggegrund på Redmolen i Københavns Nordhavn af By & Havn. PFA får dermed mulighed for at opføre ca. 55.000 etagemeter byggeri. Ejendommene bliver primært til erhverv, mens godt 10 pct. kan være boliger. Læs nyhedsbrevet i forbindelse med udskrivelsen af arkitektkonkurrencen.


FN Byen
By & Havn har været bygherre på FN Byen, der ejes i fællesskab mellem PensionDanmark, ATP og By & Havn. Byggeriet huser otte FN organisationer i Danmark, og dermed er København verdens 6. største FN by. Læs mere om FN Byen her

UNICEFs verdenslager
I Nordhavn ligger UNICEFs enorme, højteknologiske verdenslager, som By & Havn har været bygherre på. Verdenslageret består af et højlager og et lavlager med tilhørende administration og kontor. Højlageret er 24 meter højt og en slags væg-beklædt stålreol. Højlageret kan rumme ca. 37.000 US- eller EUR-paller. Alle tingene på lageret bliver sendt ud og brugt i UNICEFs langsigtede arbejde og i katastrofesituationer. For eksempel sørger UNICEF for skolemateriale til skoleprojekter, vandrensningstabletter til at sikre rent drikkevand og sportsartikler og legetøj til at yde psykisk førstehjælp til børn i katastrofesituationer. Se video fra verdenslageret her