Ny krydstogtterminal i Nordhavnen

 

København får en ny krydstogtterminal i Nordhavnen, der fra forsommeren 2014 er klar til at tage imod tre store krydstogtskibe ad gangen.

Nordhavnen står over for store forandringer de kommende år. Længst mod syd vil det nye Århusgadekvarter snart blive udviklet, mens de mange hundredetusinde krydstogtturister, som hvert år besøger København får nye og forbedrede forhold på en helt ny krydstogtterminal, der anlægges langs Nordhavnens østlige side. 

Krydstogtterminalen er den del af den 100 hektar store udvidelse af havnearealet, der blandt andet giver plads til, at Københavns erhvervshavn kan flytte mod nord. 

Den nye krydstogtkaj i Nordhavnen er færdig i efteråret 2013. Fra maj 2014 vil de første gæster blive modtaget i de tre nye permante terminalbygninger, der anlægges på kajen.

Samtidig med krydstogtterminalen udvider By & Havn Nordhavnen med 100 hektar. Udvidelsen af Nordhavnen muliggør en moderne byudvikling i den indre del af Nordhavnen. Der skal i alt bruges 18.000.000 tons eller godt 10 mio. m3 jord til opfyldningen.  Det er den største enkeltstående opfyldning i Københavns historie.

Opfyldningen foregår ved, at entreprenørerne har indrammet det kommende areal med spunsvægge og en stenindfatning mod nordvest. Omkredsen er bygget, og opfyldningen pågår med bl.a. overskudsjorden fra nogle af Københavns andre store anlægsopgaver, blandt andet fra anlægget af Cityringen og Nordhavnsvejen.

Der vil stadig ligge krydstogtsskibe ved Langelinie, som vi kender det i dag. Men de skibe, der skal skifte besætning og passagerer (de såkaldte turn-a-round-skibe) vil i fremtiden komme til at ligge ved den nye krydstogtterminal ved Kronløbsgraven.

København er den mest besøgte krydstogtby i Østersøregionen. Det største krydstogtmål i verden er Caribien – skarpt forfulgt af Middelhavet. Nyt er, at Østersøregionen har overhalet Alaska og i dag er det 3. største krydstogtmål i verden. København er samtidig den havn i Østersøregionen, hvor flest passagerer starter og slutter deres rejse.

Fakta om den nye terminal

  • Den nye krydstogtkaj er 1100 m i længden og 70 m bred. Til sammenligning er Langelinie 1.000 meter lang.

 

  • Selve krydstogtkajen er konstrueret som 2 traditionelle stålspunsvægge med en indbyrdes afstand på 70 m. Der er brugt i alt omkring 10.200 ton stål til den samlede stålkonstruktion. Arealet mellem de to parallelle indfatningsvægge er opfyldt med i alt 700.000 m3 sand, der primært er indvundet i Køge Bugt.

 

  • Omkring hver af de tre permanente terminalbygninger er der plads til op til 28 turistbusser og 50 taxaer. Hver terminalbygning på 3.300 m2 består af passagerfaciliteter på 1.500 m2 og en bagagehåndteringsdel på 1.500 m2 samt en bygningskerne på 300 m2 med teknikrum og fællesfaciliteter toiletter m.v.

 

  • Krydstogtskajen er færdig i 2013; Terminalbygningerne ventes færdige til at tage imod de første krydstogtskibe i maj 2014.

 

  • På krydstogskajen er monteret 76 styk pullerter, der kan trække 125 ton samt fendre, redningsstiger og –liner. Bag kajen er der etableret 14 styk 5m høje beton/stål-konstruktioner, der er forsynet med 200 ton stormpullerter.

 

  • For at kunne betjene 3 store krydstogtsskibe samtidig har krydstogtterminalen en vandforsyning på 100 l/s og et spildevandssystem der kan modtage 250 l/s. Spildevandet fra krydstogtskibene ledes direkte til rensningsanlæg på Lynetten.