Erhvervshavnen

 

By & Havn står for havnedriften i Københavns Havn. By & Havn vedligeholder desuden som arealejer erhvervshavnens infrastruktur og investerer i bygninger og anlæg.

Selve den operationelle havnedrift varetages af det dansk-svenske havneselskab Copenhagen Malmö Port (CMP). By & Havn overtog i oktober 2007 det danske ejerskab af CMP fra Københavns Havn, der havde været dansk ejer siden CMPs etablering i 2001.

CMP er den centrale havneoperatør i Øresundsregionen og står for store dele af regionens vareforsyning. Samtidig spiller CMP en central rolle på nordisk plan som krydstogthavn og transithavn for olieprodukter.

Kort om CMP
Etablering: Skabt gennem en fusion af havne- og terminalaktiviteter i Københavns Havn A/S og Malmö Hamn AB i 2001. CMP er indregistreret som et svensk aktieselskab og har hovedsæde i København.

Ejerkreds bag CMP: By & Havn (50 pct.) og Malmö Hamn AB. Bag Malmö Hamn står dels Malmö Kommune, dels private investorer.

Havneejere: By & Havn ejer og udlejer arealer til CMP i Danmark. På svensk side ejes havnearealerne af Malmö Kommune, der udlejer arealer til CMP.

CMP’s vision: At være en ledende, innovativ og kundeorienteret havne- og terminaloperatør.

Konkurrencefordele: CMP kan trække på et stort, købedygtigt bagland, store landreserver, en veludbygget infrastruktur med en stor lufthavn. Endelig har CMP den rigtige geografi til at dække det nordeuropæiske, skandinaviske, baltiske og vestrussiske marked.

Læs mere: www.cmport.com

KONTAKT CMP

Copenhagen Malmö Port AB
Containervej 9
Postbox 900
DK-2150 Nordhavn

T: + 45 3546 1111
F: + 45 3546 1164
E: cmport@cmport.com
H: www.cmport.com

OM CMP

Direktion: Acting CEO Barbara Scheel Agersnap

Bestyrelse: Formand Mads Lebech, Adm. direktør Industriens Fond, Bestyrelsesmedlem By & Havn. Medlem af CMP's bestyrelse siden 2012. Næstformand Ilmar Reepalu. Medlem af CMP's bestyrelse siden 2013.