Det Grønne Loop

Kvarter: Trælastholmen
Anvendelse: Cykelsti

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: 2022

Det Grønne Loop er et af Nordhavns væsentligste sammenbindende elementer, der skal være grønt og varieret og skabe gode forhold for cyklende og gående. Så vidt ledningstracéer mv. gør det muligt, plantes der træer langs Det grønne Loop på begge sider. Det Grønne Loop er bilfrit - kun på udvalgte steder har biler mulighed for at krydse over. Det bliver oplyst, så det er trygt og sikkert at færdes på alle tider af døgnet. Generelt vil der blive etableret minimum 6 meter dobbeltrettet cykelsti og et gangareal på min 2,5 meter.

Det Grønne Loop etableres af By & Havn og overdrages til Københavns Kommune.

Det Grønne Loop forventes etableret i etaper i takt med, at byggeaktiviteten herunder metrobyggeriet langs med strækningen muliggør det.

Midlertidig anvendelse: En del af Det Grønne Loop anvendes som byggeplads af metroselskabet i forbindelse med etablering af de to første metrostationer i Nordhavn frem til færdiggørelsen af anlægget. Langs en anden del af Det Grønne Loop er der etableret en midlertidig vej, der er hovedadgangsvej til Sundmolen og adgangsvej til Århusgadekvarteret, indtil den vestlige del af Århusgade og det permanente kryds mellem Århusgade og Kalkbrænderihavnsgade kan færdiggøres.