Tingstedet

Kvarter: Århusgadekvarteret
Anvendelse: Lokalt bytorv

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: Forventes igangsat i 2020

Tingstedet er en mindre plads i den vestlige ende af Trelleborggade. Pladsen indrettes til ophold med en bænk og en række plinte. I midten af pladsen plantes et stort træ, og der laves mindre bede med græsser spredt omkring træet.

Pladsen etableres af By & Havn og overdrages til Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Pladsen er færdigprojekteret, men etableringen af pladsen er udskudt sammen med etableringen af Trelleborggade på grund af byggeaktiviteten i området de seneste år langs Sandkaj og de kommende år i Den Røde By. Tingstedet og Trelleborggade forventes tidligst etableret i 2020/2021.

Midlertidig anvendelse: Pladsen har i en årrække været anvendt til byggeplads.