Sandkaj Brygge

Kvarter: Århusgadekvarteret
Anvendelse: Brygge

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: Færdigetableret

Sandkaj Brygge er Århusgadekvarterets 400 meter lange sydvendte promenade udført i egetræ med en bærende stålkonstruktion. Bryggen inviterer til ophold og solbadning og giver med sine forskellige niveauer mulighed for at komme tæt på vandet. Der er monteret led-belysning i træbryggens kant, cykelstativer og plinte til ophold er fordelt langs bryggen. Der er desuden etableret en varierende beplantning med blandt andet fuglemælk, salturt og engelsk græs. By & Havn og Københavns Kommune har med opbakning fra Grundejerforeningen Århusgadekvarteret etableret en badezone i tilknytning til bryggen ud for Göteborg Plads. Badezonen drives af Københavns Kommune. Københavns Kommunes Kultur- og fritidsudvalg har i Budget 2018 givet tilsagn om midler til et flydende foreningshus, der etableres ud for Göteborg plads i tilknytning til badezonen.

Sandkaj Brygge er etableret af By & Havn og forventes overdraget til Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Sandkaj Brygge blev påbegyndt i foråret 2016 og stod færdig i januar 2017