Redmolekanalen

Kvarter: Århusgadekvarteret
Anvendelse: Kanal

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: Færdigetableret

Siden starten af 1900-tallet har Redmolen været landfast med resten af Århusgadekvarteret. Redmolekanalen er en nyudgravet kanal etableret med faste betonstøttemure og promenader på begge sider, der adskiller Redmolen fysisk fra resten af kvarteret. Der er adgang til promenaderne fra de to broer, vejbroen i den nordlige ende og cykel-/gangbroen i den sydlige, samt cirka midtvejs via trapper. Langs kanalen er etableret plantebede med fyrretræer og græsser. Der er 12 bådpladser i kanalen, som administreres af By & Havn.

Kanalen er etableret af By & Havn og overdrages til Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Kanalen og broerne blev etableret i 2015.