Murmanskmolen

Kvarter: Århusgadekvarteret
Anvendelse: Havneplads

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: Forventes færdigetableret i 2021

Murmanskmolen er et af Århusgadekvarterets udkigspunkter. På molen etableres et kombineret opholds- og legemøbel af træplinte, der stables i en landskabelig formation i varierende højder – fra circa en halv til halvanden meter. Som led i en aftale mellem By & Havn og Københavns Kommune etableres en handicapparkeringsplads nord for plintemøblet.

Murmanskmolen etableres af By & Havn og overdrages til Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Murmanskmolen forventes færdigetableret i 2020/2021.

Midlertidig anvendelse: Murmanskmolen anvendes midlertidigt til kajak- og robådsforpost med 4 lyseblå containere, som anvendes af kajak- og roklubber. Der er etableret en midlertidig rampe til at sætte kajakker og både i vandet i Redmolekanalen på østsiden af molen.