Lommepark ved Fortkaj

Kvarter: Århusgadekvarteret
Anvendelse: Havneplads

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: 2018

Lommeparken ved Fortkaj er et af kvarterets udkigspunkter med fine kig udover Øresund og ned langs Redmolekanalen. Yderst på spidsen mod øst overvejes det midlertidigt at opsætte et kunstværk. Pladsen etableres med pladsstøbte betonfliser og indrettes med letstablede plintemøbler, der forbedrer udsigtsmulighederne. Der etableres plantebede med fyrretræer og græsser som bunddække og en række cykelstativer. Som led i en aftale mellem By & Havn og Københavns Kommune etableres en handicapparkeringsplads i pladsens sydlige ende.

Pladsen etableres af By & Havn og overdrages til Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Pladsen forventes færdigetableret i 2018.

Midlertidig anvendelse: Pladsen har været benyttet til byggeplads for STAY-projektet siden begyndelsen af 2015. Efter ibrugtagning af byggeriet har området været anvendt til midlertidig udeservering.