Hamborg Plads

Kvarter: Århusgadekvarteret
Anvendelse: Bytorv

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: Forventeligt fra 2020

Hamborg Plads er tænkt som kvarterets anden aktivitetsplads udover Göteborg Plads og bliver indrettet til ophold og funktioner som for eksempel udeservering. Pladsen indrettes med en stor rødbøg, cykelstativer, siddeplinte og et vandelement.

Pladsen etableres af By & Havn og overdrages til Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Pladsen er stort set færdigprojekteret, men etableringen er udskudt på grund af omkringliggende byggeaktiviteter. Byggeriet på nabofeltet (1.14) forventes tidligst påbegyndt i 2018, og Hamborg Plads kan tidligst etableres, når dette byggeri er færdigt, forventeligt i 2020.

Midlertidig anvendelse: Pladsen er blevet anvendt som byggeplads for bl.a. Frihavnstårnet. Når byggeriet på felt 1.14 påbegyndes, vil en stor del af pladsen igen blive inddraget til byggeplads.