Göteborg Plads

Kvarter: Århusgadekvarteret
Anvendelse: Eventtorv

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: Færdigetableret

Göteborg Plads er kvarterets aktivitetsplads. Der er gode muligheder for at afholde mere pladskrævende arrangementer og events som for eksempel markedsdage, Kulturhavn, koncerter, juletræssalg mv. Der er desuden gode muligheder for at etablere udeservering i tilknytning til erhvervslejemålene i stueetagerne i Harbour Park og Provianthuset. Pladsen er etableret med store pladsstøbte betonfliser og pladsstøbte betonelementer til leg og ophold, der illuderer sandbunker med reference til dengang, Sandkaj var oplag for sand. Der er etableret strømforsyning i et såkaldt ”gøglerstik” under et dæksel midt på pladsen, og pladsen er allerede nu populær som start/målområde for motionsløb mv. Der er etableret cykelparkeringspladser og en række plantebede med fyrretræer og lærketræer samt bunddække af efeu. Som led i en aftale mellem By & Havn og Københavns Kommune vil der blive etableret to handicapparkeringspladser i pladsens nordøstlige hjørne ved Portland Towers.Göteborg Plads er beliggende ved den nye badezone.

Pladsen er etableret af By & Havn og overdrages til Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Pladsen blev etableret af By & Havn i 2015.