Fortkaj Brygge

Kvarter: Århusgadekvarteret
Anvendelse: Havnepromenade

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: Forventes tidligst 2021

Langs Fortkajs nordside anlægges en lav træbrygge, der giver mulighed for ophold med sol på de sene sommeraftener. Træbryggen indgår i anlæg af brygger omkring lommevandrummet.

Bryggen etableres af By & Havn og overdrages til Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Bryggen anlægges efter Kronløbsøen er opført, tidligst 2021.

Midlertidig anvendelse: I dag er det vandareal. I forbindelse med opførslen af Kronløbsøen indgår det for en tid som byggeplads.