Århus Torv

Kvarter: Århusgadekvarteret
Anvendelse: Bytorv

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: Forventes anlagt tidligst 2019

Århus Torv er et mindre byrum, der etableres i tilknytning til udviklingen af byggefelt 1.06. Århus Torv bliver offentligt tilgængelig. Den endelig indretning af pladsen er ikke afklaret, men vil hænge nært sammen med udviklingen og brugen af bygningerne, herunder de ejendomme, der udvikles af detailhandelsselskabet Nordhavn P/S.

Pladsen overdrages til den lille grundejerforening, der forventes oprettet til at varetage drift og vedligehold af fællesarealer inden for felt 1.06.

Udviklingen af et projekt for felt 1.06 pågår, og byggearbejderne forventes påbegyndt 2018/2019

Midlertidig anvendelse: Pladsen er i en længere årrække blevet benyttet til parkering, blandt andet for de mindre virksomheder, der har og har haft til huse i ejendommene i Den Røde By. Under udviklingen af byggefelt 1.06 kan pladsen blive benyttet til byggeplads.