Nordhavn Plads

Kvarter: Århusgadekvarteret Vest
Anvendelse: Metrotorv eller Metroplads

Ansvarlig: By & Havn
Tidshorisont: Forventes anlagt i 2020

Nordhavn Plads er forpladsen til metrostationen Nordhavn Station og en større bydelsplads i Århusgadekvarteret. Pladsen skal indrettes med gode adgangsforhold til metroen, med cykelparkering, gode opholdssteder og muligheder for både aktivitet og afslapning.

Nordhavn Plads anlægges af By & Havn og forventes overdraget til Københavns Kommune.

Nordhavn Plads forventes etableret i forbindelse med ibrugtagning af metroen i 2019.

Midlertidig anvendelse: Metroselskabet benytter Nordhavn Plads til byggepladsareal frem til metroens åbning, som forventes i 2019.